XTC Risico’s

0
1492

Risico’s XTC

Het gebruik van alcohol en drugs, en dus ook XTC, is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik).

Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

Een overzicht van alle risico’s:

Gebruik van ecstasy is nooit zonder risico. Jaarlijks sterft een onbekend aantal mensen direct ten gevolge van gebruik van ecstasy.

 • Verslaving
  XTC is niet lichamelijk verslavend. Geestelijke afhankelijkheid komt sporadisch voor. Sommige mensen vinden uitgaan zonder XTC niet meer leuk. Bij veelvuldig gebruik treedt tolerantie op voor de effecten van XTC. Het typische XTC ‘love’ gevoel wordt steeds minder.
 • Hersenbeschadiging
  Gebruik van XTC kan leiden tot veranderingen in de hersenen. Geheugen, concentratie en stemming worden mogelijk aangetast. Hoe vaker XTC genomen wordt en hoe hoger de dosis, des te meer kans op schade. XTC verhoogt de lichaamstemperatuur. Als de gebruiker in een warme ruimte is, kan de lichaamstemperatuur teveel stijgen. Hierdoor wordt het risico op hersenschade groter. Na stoppen lijkt herstel op te treden maar het is nog onduidelijk hoe snel dit gaat en of de gebruiker weer helemaal de oude wordt.
 • Angsten, psychoses, depressie, slaapstoornissen 
  XTC kan angstaanvallen en psychoses versterken. Bij langdurig gebruik kunnen zich ook depressies, angsten, paniekreacties en slaapstoornissen voordoen. Bestaande problemen komen dan vaak in verhevigde mate terug.
 • Combinatie met lichamelijke kwalen
  Mensen met astma, een zwak hart, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie moeten zeker geen XTC gebruiken. Door de combinatie van XTC en astmamedicijnen kan de bloeddruk gevaarlijk stijgen.
 • Schade lever en nieren 
  XTC kan schadelijk zijn voor nieren en lever. De nieren en de lever zijn de ‘grote schoonmakers’ van het lichaam’. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij XTC gebruik heeft geleid tot leverontsteking en het acuut falen van de lever. Waarschijnlijk speelde een individuele gevoeligheid hierbij een rol.
 • Overdosering 
  De samenstelling en de dosis van XTC-pillen varieert. Daarom is er altijd een risico van overdosering.
 • Oververhitting
  XTC verhoogt de lichaamstemperatuur. Door de combinatie van XTC-gebruik, hitte, lang dansen en te weinig drinken kan uitdroging en oververhitting ontstaan. Hierdoor kan het gebeuren dat de spieren en sommige organen niet meer (goed) werken, zoals de nieren. Oververhitting kan levensgevaarlijk zijn.
 • Dip
  Sommige gebruikers van XTC blijven ook de volgende dag een licht na-effect voelen. Dit kan een prettig gevoel zijn maar ook leeg en gedeprimeerd. Een depressieve of chagrijnige stemming kan dagen blijven hangen. Dit wordt ook wel de dinsdag-dip genoemd.
 • Gebit
  Door XTC kan de gebruiker gaan knarsetanden en bijt- of kauwbewegingen maken. XTC vermindert de aanmaak van speeksel (de natuurlijke reiniger van het gebit). Dit is schadelijk voor het gebit.
 • Watervergiftiging
  Om uitdroging tegen te gaan, moeten gebruikers van XTC voldoende water drinken. Maar te veel water drinken in korte tijd kan leiden tot watervergiftiging. Het beste is om 1, maximaal 2 glazen water per uur te drinken.
 • Vatbaarheid infecties
  Gebruikers die gedurende langere perioden of regelmatig XTC slikken lijken vatbaarder voor infecties.

Mensen die toch XTC willen gebruiken kunnen de risico’s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken.  Meer informatie hierover is te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

Daarnaast kan de inhoud en samenstelling per pil sterk verschillen, en kan dit tot zeer ongewenste effecten leiden. Vorig jaar nog heeft het Trimbos-instituut gewaarschuwd voor met PMMA vervuilde XTC pillen en eveneens voor hooggedoseerde pillen (MDMA). Het slikken van meerdere van deze pillen en/of het combineren met andere drugs kan levensgevaarlijk zijn. PMMA en te hoge doseringen MDMA kunnen leiden tot oververhitting, op hol slaande hartslag of bewusteloosheid. Met mogelijk zelfs de dood tot gevolg.

Als je toch XTC wil gebruiken is het raadzaam je pil te laten testen. Kijk opwww.drugs-test.nl voor adressen van teslocaties.

Reacties

reacties