XTC Beleid

0
1351

Beleid XTC

Ondanks het verbod op bezit, handel en productie van XTC, wordt XTC veel gebruikt. Wat is het beleid in Nederland?

De overheid voert een pragmatisch beleid dat niet alleen gericht is op handhaving van het verbod, maar ook op beperking van de risico’s van gebruik. De overheid stimuleert het geven van voorlichting en het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de risico’s van XTC.

Testen

De overheid maakt ook het testen van XTC mogelijk. Dit gebeurt niet meer op feesten zelf, maar in kantoren van verslavingszorginstellingen. Gebruikers kunnen daar hun pil laten testen. Bij het geven van de uitslag wordt ook informatie over de te verwachten risico’s en effecten van XTC gegeven.

Maatregelen

De overheid heeft ook een rol bij het afgeven van vergunningen voor grootschalige evenementen. In deze vergunning zijn vaak maatregelen opgenomen om risico’s van drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden van maatregelen zijn: goede eerste hulppost, klimaatbeheersing, leeftijdscontroles.

Reacties

reacties