Voorkom Gameverslaving

0
1882
Computer gaat niet koste van sport jongeren

Voorkom gameverslaving

10 mei 2011
Uit onderzoek blijkt dat 12.000 jongeren gameverslaafd zijn. Zo’n verslaving gaat vaak samen met gedragsproblemen, depressies en andere verslavingen die de ontwikkeling van jongeren ernstig schaden. Ik zal de minister van Volksgezondheid daarom wederom vragen om laagdrempelige en preventieve hulp voor ouders en kind, om zo verslavingen te voorkomen.

Voorkomen beter dan genezen

Gamen kan leuk zijn, maar het moet ook leuk blijven. Als het je leven gaat beheersen dan is er geen sprake meer van lol. Bij gameverslaving geldt, net zoals bij andere verslavingen zoals gokverslaving, dat voorkomen beter is dan genezen. Sinds 2008 vraag ik al aandacht voor preventie en steun voor ouders en kind om gameverslaving te voorkomen. Helaas bezuinigt dit kabinet fors op preventie. De angst bestaat dat gameverslaving, met alle negatieve gevolgen van dien, niet wordt verholpen, maar juist veel groter wordt.
Advies en hulp bij verslaving

Uit onderzoek blijkt dat 12.000 jongeren tussen de 13-16 jaar gameverslaafd zijn. Het zijn vooral jongens die meer dan acht uur per dag gamen en verslaafd zijn. Met alle gevolgen van dien, zoals schoolverzuim, het verliezen van je sociale netwerk en depressiviteit. Hier moeten we iets aan doen. Uit onderzoek van Tony de Rooij blijkt dat een ontstane verslaving prima te verhelpen is met therapie, maar dan moet dit wel bereikbaar zijn voor alle mensen. En daar schort het nu aan. Daarom vraag ik de minister om naast de preventie ook hulp aan ouders en kind en behandeling nu eindelijk goed te regelen. Mensen moeten weten waar advies en hulp te krijgen is en dit vervolgens ook krijgen.

Hieronder de kamervragen die ik de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heb gesteld:

1. Kent u het bericht * dat uit onderzoek van Tony de Rooij (Erasmus Universiteit) blijkt dat 12.000 jongeren verslaafd zijn aan online gaming en naar verwachting het aantal toeneemt?
2. In antwoord op mijn eerdere Kamervragen over gameverslaving (07-12-2009) blijkt dat onderzoek wordt gedaan naar de exacte aard, omvang en oorzaak van gameverslaving, specifiek bij jongeren. Beantwoord het onderzoek van Tony de Rooij hieraan? Zo nee, is er nog een ander onderzoek gaande?
3. Uit het onderzoek van Tony de Rooij blijkt niet alleen dat 12.000 jongeren gameverslaafd zijn, maar ook dat het aantal toe gaat nemen. Deelt u deze zorgen? Zo ja, welke preventieve maatregelen gaat u nemen om dit te voorkomen?
4. Betekenen uw forse bezuinigingen op preventiebeleid ook dat dit te koste gaat van voorkomen (game) verslaving bij jongeren?
5. Uw voorganger heeft aangegeven dat (in reactie op onderzoek van Jeroen Lemmers) dat 1 a 2 % van de jongeren een gameverslaving heeft, maar een veel kleiner deel hulp zoekt. Is dit nog steeds zo? Hoe verklaart u dat?
6. Ons bereiken signalen dat gameverslaving vaak niet wordt herkend door het eerste aanspreekpunt: de huisarts, dat specialistische hulp niet overal beschikbaar is en het aanbod te hoogdrempelig. Herkent u deze signalen? Zo ja, wat gaat u doen om een laagdrempelig aanbod te bevorderen?
7. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat verbieden van allerlei games heeft geen zin, kinderen weerbaar maken tegen problematisch gamegedrag wel. Klopt het dat preventie van gameverslaving nog steeds niet in de ‘ standaard lespakketten’ wordt aangeboden? Zo ja, waarom niet?
8. Welke hulp wordt aan ouders en gamers geboden om gameverslaving te voorkomen en signalen van verslaving te herkennen en zelf in te grijpen?
9. In antwoord op mijn eerdere Kamervragen (07-12-2010) blijkt dat u onderzoek doet naar de effecten van bestaande behandelmethoden gameverslaving. Is het onderzoek inmiddels afgerond en wat zijn de resultaten?
10. Volgens de DSM classificatie is gameverslaving niet officieel erkend, maar wordt wel hulp geboden, aangezien het volgens professionals gaat om een gedragsverslaving die vaak gepaard gaat met andere problemen zoals gedrag, alcohol en/ of drugs. Is bekend in hoeverre jongeren naast gameverslaving andere problemen hebben en of het hulp aanbod is gericht op meervoudige problematiek?
11. Wat zijn de ervaringen binnen Europa met jonge gameverslaafden en de de effecten van het (preventieve) hulp aanbod bij gameverslaving?
Bron:  Lea Bouwmeester. Tweede Kamerlid Verslaving, GGZ en gevangenissen & nos journaal 10 mei 2011

 

Reacties

reacties