Verslaving: Kritiek op 12 stappen Minnesota model

0
18347
Verslaving: Kritiek op 12 stappen Minnesota model

We hebben te maken met een opmars van het zogenaamde 12 stappen Minnesota model, het wordt ook in Nederland steeds vaker gebruikt. Het Minnesota model heeft echter een aantal gebreken en volgens wetenschappelijke studies is de kans van slagen middels dit model, als hulpmiddel om een verslavingsprobleem aan te pakken, slechts 3 tot 5%.

 

Motivatie

Wij doen er alles aan om mensen te helpen met verslavingsproblematiek en wij stellen bij elke behandeling kritische vragen en houden het ‘slagingspercentage’ van de verschillende methodes nauwlettend in de gaten. We willen niemand de hoop ontnemen en mensen juist aanmoedigen om in behandeling te gaan bij verslavingsproblematiek, maar we vinden het zonde van (uw) tijd en moeite wanneer u aan een behandeling begint die een erg kleine kans van slagen heeft. Bovendien, een ‘foute’ behandelingsmethode kan vaak de verslaving zelfs versterken en iemand juist belemmeren opnieuw in behandeling te gaan.

 

12 stappen wat houdt het in?

Het 12 stappen of Minnesota model is uit Amerika over komen waaien. In de Verenigde Staten was dit model in 2004 zelfs in 95% van de gevallen de gebruikte behandel methode bij verlaving (1).

De reden dat deze informatie dateert van zo’n 10 jaar geleden, komt omdat er weinig informatie wordt vrijgegeven door zorgverleners die met dit programma werken. Dit komt ons inziens vermoedelijk door de lage kans van slagen van het programma.

Maar wat is het programma en waarom zijn wij zo kritisch?

De twaalf stappen van Alcoholics Anonymous(2)

Bij ons bekend als Anonieme Alcoholisten.

Vertaling 2005

 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover de alcohol – dat ons leven stuurloos was geworden.
 2. We kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.
 3. Wij besloten onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, zoals ieder van ons “Hem persoonlijk aanvaardt”.
 4. We maakten een diepgaande en onbevreesde morele balans op van ons leven.
 5. Wij bekenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de juiste aard van onze misstappen.
 6. We waren volkomen bereid om God al onze karakterfouten te laten wegnemen.
 7. We vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. We maakten een lijst met de namen van allen die door ons schade en leed hadden ondervonden en verklaarden ons bereid om dit bij hen allen goed te maken.
 9. Wij hebben waar het mogelijk was dit rechtstreeks weer met zulke mensen goedgemaakt, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.
 10. We maakten er een gewoonte van onszelf te onderzoeken en erkenden direct de fouten die we hadden gemaakt.
 11. Wij trachten door gebed en overdenking ons contact met God, hoe ook ieder van ons Hem persoonlijk aanvaardt, te verdiepen, en baden Hem enkel ons zijn wil te doen kennen en om de kracht die te volbrengen.
 12. Nu deze Stappen ons tot geestelijke bewustwording hebben geleid, hebben wij geprobeerd deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze principes bij al ons doen en laten na te streven.

Uit bovenstaande informatie is duidelijk dat we het over een christelijk religieus programma hebben. Dit is voor mensen die niet religieus of anders religieus zijn een obstakel. Wij zijn van mening dat er niets mis is met religie op zich, zolang deze maar rekening houdt met andere religies of niet religieuze mensen. Zolang dit niet het geval is willen wij voorkomen dat bovenstaand beschrevene in zijn huidige (zeer religieuze) vorm, een gestandaardiseerd programma wordt in Nederland.

 

Verplicht het 12 stappen programma volgen

Voor gelovigen is het een fijne bijkomstigheid dat het geloof deel uitmaakt van de behandeling, echter zijn er ook gevallen bekend in de Verenigde Staten, waar werknemers voor de keuze komen te staan om een 12 stappen behandeling te ondergaan of anders ontslag onder ogen moeten zien. Dit heeft voor niet religieuze verslaafden natuurlijk een gigantische impact. Verplicht worden te kiezen tussen een baan of meedoen aan een religieus programma, waar ze niets mee (te maken willen) hebben. Dat vinden wij onacceptabel; een zorgprogramma zou altijd een alternatief moeten hebben met een niet-religieuze achtergrond. En dan nog kijken wij kritisch naar de slagingskans van het model, iets dat ons ook zorgen baart, waarover hieronder meer.

 

Laag slagingspercentage

Als de slagingskans van een dergelijk programma erg hoog zou liggen dan zou er, als gezegd, nog gekeken kunnen worden naar een alternatief programma zonder religieuze invloeden. Echter zijn de weinige cijfers, die beschikbaar zijn gesteld door zorgverleners over de percentages, erg teleurstellend. In de Verenigde Staten is de kans voor een succesvolle behandeling slechts 3% met dit programma (3). Dat is een zeer slecht cijfer ten opzichte van andere behandelmethodes die veel betere garanties geven.

 

Verslaving – kies een juiste behandeling

Wij vrezen dat het 12 stappen plan steeds populairder wordt in Nederland, als altijd in navolging op trends in Amerika. Dit zou voor veel Nederlanders betekenen dat hun eerste aanraking met de verslavingszorg negatief uitpakt. Het is al moeilijk genoeg om mensen zo ver te krijgen om in behandeling te gaan voor een eerste keer. Na een teleurstellende eerste behandeling zou een tweede behandeling natuurlijk een nog veel hogere drempel opwerpen.

Wij raden mensen aan om bij verwijzing expliciet aan te geven, niet deel te willen nemen aan dit programma, gelovig of ongelovig, vanwege dus die zeer lage slagingskans van het 12 stappen programma.

Onder andere het Jellinek maakt al gebruik van het 12 stappen Minnesota plan, onder de voor de hand liggende naam: Jellinek Minnesota. Wij hopen dat het Jellinek snel inziet dat dit programma weinig toekomst biedt en dat zij hiermee niet alleen winstoogmerk nastreeft. Ook groepen als AA (Anonieme Alcoholisten) of NA (Anonieme Verslaafden Nederland) werken steeds vaker met deze methode.

Naast de reeds eerder in dit stuk genoemde lage slagingspercentages zal men ook kritisch moeten kijken naar de kwalificaties der uitvoerenden van dit 12 stappen plan.

 

Onderzoek naar het 12 stappen programma door Amerikaanse tv-show ‘Penn and Teller’s Bullshit’

Het Amerikaans goochel duo Penn & Teller hebben een aflevering van hun programma gewijd aan het 12 stappen programma. Hierin confronteren zij het publiek met cijfers en feiten. Een ‘must see’ voor iedereen die met dit onderwerp te maken heeft, waarbij aangetekend dat het programma alleen in de Engelse taal beschikbaar is. Klik hier voor de aflevering.

(1) & (3) http://www.orange-papers.org/orange-effectiveness.html

2) http://nl.wikipedia.org/wiki/Twaalfstappenprogramma

Bronnen:

Media:
Penn and teller BS – 12 stepping deel 1 (Engels)
Penn and teller BS – 12 stepping deel 2 (Engels)

Penn and teller BS – 12 stepping deel 3 (Engels)

Reacties

reacties