Stoppen met heroïne

0
2239

Stoppen met heroïne

Stoppen met heroïnegebruik blijkt vaak een grote opgave voor mensen die er afhankelijk van zijn geworden.

Stopt iemand zonder meer, dus zonder medicijnen, dan kunnen de lichamelijke afkickverschijnselen heftig zijn en 7 tot 10 dagen duren. Het stoppen, ofwel afkicken, zonder verder medicatie noemt men ‘cold turkey’.

Afkicken met methadon

Afkicken kan ook onder medische begeleiding. De gebruiker wordt ondersteund met bijvoorbeeld methadon waarvan de dosis langzaam wordt afgebouwd. In de meeste gevallen wordt methadon echter verstrekt in een blijvende onderhoudsdosis. Methadon is een synthetisch opiaat, dat langer werkt dan heroïne (gemiddeld ongeveer 24 uur). Het voordeel daarvan is, dat het lichaam niet zo snel als dat bij heroïne het geval is om een nieuwe dosis vraagt.

Door deelname aan een onderhoudsprogramma kan de gebruiker terugkeren in een normaal dag- en nachtritme en hoeft deze niet voortdurend op zoek naar heroïne. Door de regelmaat kan zijn situatie verbeteren, in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht. Bijkomende voordelen zijn, dat methadon zuiver is en over het algemeen via de mond ingenomen wordt. Er is in dat geval geen risico meer van besmette naalden. Verder zijn de risico’s van methadon dezelfde als die van heroïne: het is en blijft een zwaar verdovend middel.

Afkicken onder narcose

Heroïneverslaafden kunnen ook lichamelijk afkicken onder narcose. De soms zeer hevige onthoudingsverschijnselen treden bij deze behandelvorm op tijdens de narcose, zodat de persoon zelf daar niets van merkt. Hierna volgt een behandeling van een jaar met het middel naltrexon.

Definitief stoppen

Het is vaak moeilijk definitief van de heroïne af te kicken. De geestelijke afhankelijkheid vormt de grootste hinderpaal. De onderliggende problemen bestaan immers nog steeds en het opbouwen van een nieuw leven is moeilijk en zwaar. Intussen blijft de heroïne lokken. Het gevaar om terug te vallen is dan ook betrekkelijk groot.

Reacties

reacties