‘Social Media maakt dom’

0
2671

In een studie, gepubliceerd in het Journal of the Royal Society Interface, hebben wetenschappers ontdekt dat onderling contact via social media en internet ons er vaak misschien slimmer uit laat zien, maar dat we er mogelijk dommer van worden.

 

Kopieergedrag heeft de mensheid in het verleden vaak geholpen om zich aan te passen, waardoor niet alleen een persoon zelf makkelijker informatie kon en kan vergaren, maar juist ook via andere mensen. In het huidige internettijdperk, met ruim toegang tot een grote diversiteit aan informatie, leert de mensheid volgens veel experts tot beter geïnformeerde beslissingen te komen. Andere deskundigen beweren daarentegen dat we door die overvloed aan informatie binnen handbereik sneller onze aandacht verliezen, alsook dat ons denk- en reflectievermogen met rasse schreden vermindert.

 

Om erachter te komen of sociale netwerken ons slimmer of dommer maken, heeft een team wetenschappers onderzocht of die netwerken helpen om ons eigen analytisch denkproces van onze peers over te nemen. In het experiment hebben onderzoekers een aantal hersenkrakende vragen voorgelegd aan universiteitsstudenten. Om te beoordelen of de grootte en het aantal sociale netwerken het eigen leerproces en denkwerk van de deelnemers hielp en verbeterde, werd hen een cognitieve reflectietest afgenomen; een reeks vragen waar analytisch denkvermogen nodig is om onjuiste intuïtie om te zetten in juiste ratio.

 

Eerst werd gekeken hoe de deelnemers de vragen zelf oplosten, waarna er steeds meer verbindingen in deze (mini) sociale netwerken werden gemaakt. Op die manier konden deelnemers steeds vaker onderling antwoorden uitwisselen. Op het eerste oog leek het een succes; deelnemers met meer en grotere sociale netwerken, antwoordden vaker correct op de gestelde vragen. Maar al snel werd duidelijk dat veel deelnemers informatie simpelweg van elkaar kopieerden, zonder zelf ook maar iets van een analytisch denkproces uit te voeren. Dus zonder zich maar een seconde de juistheid van het antwoord af te vragen.

 

Het team van wetenschappers concludeerde dat sociale netwerken het aantal goede antwoorden van de deelnemers dan wel deed stijgen, maar het hen niet aanzette om zelf logisch te leren denken en het correcte antwoord te vinden. Het experiment toonde dus met andere woorden aan dat ‘sociaal leren’ niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het analytisch denkvermogen van een individu.

 

Waar de een beweert dat het internet ons dommer maakt en de ander juist staande houdt dat het ons helpt om beter beslissingen te kunnen nemen op basis van de beschikbare informatie, zegt het team van wetenschappers achter dit experiment dat beide kampen in principe gelijk hebben.

 

Door snel te kunnen kopiëren van andere mensen in (grote) sociale netwerken kan informatie zich snel verspreiden, waardoor mensen met veel en goede connecties zich met kennis kunnen verrijken (of die vergaring met de juiste kennis en informatie gebeurt valt te betwisten; legio zijn de voorbeelden waar foutieve informatie op social media viraal ging en binnen mum van tijd een eigen leven als ‘nieuwe waarheid’ ging leiden).

 

Anderzijds vermindert de analytische redenering door sociale netwerken, waardoor het gemakkelijk en gebruikelijk wordt voor mensen om tot antwoorden en beslissingen te komen zonder zelf na te denken. De neiging om klakkeloos informatie te kopiëren – zonder zelf na te denken en zonder controle op authenticiteit of integriteit uit te voeren – kan verklaren waarom (veel connecties op grote) sociale netwerken ons ​​eerst slimmer lijken te maken, maar op de lange termijn uiteindelijk dommer.

bron: https://phys.org/news/2014-02-social-networking-stupid.html

Reacties

reacties