Slaapmiddelen Risico’s

0
1373

Risico’s slaap- en kalmeringsmiddelen

Het gebruik van alcohol en drugs en ook dus slaap- en kalmeringsmiddelen,is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik).

Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

 • Verdoezelen problemen
  Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen lossen geen problemen op, maar verdoezelen ze. Slaapproblemen en spanningsklachten zijn signalen die duidelijk maken dat er iets niet in orde is. Het risico bestaat dat iemand niet meer kijkt naar de oorzaken van de problemen en niet tot een oplossing komt.
 • Verslaving
  Veel mensen raken geestelijke afhankelijk van slaap- en kalmeringsmiddelen. Ze verlangen steeds sterker naar het middel en voelen zich niet meer prettig zonder. Stoppen levert problemen op: mensen voelen zich ellendig. Problemen die zijn weggedrukt door slaap- en kalmeringsmiddelen komen weer in alle hevigheid naar boven. Hierdoor ontstaat de neiging om weer te gaan gebruiken.
 • Steeds meer nodig voor hetzelfde effect
  Bij het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen treedt tolerantie op: het lichaam went er snel aan. Na verloop van tijd is er een hogere dosis nodig voor hetzelfde effect. Dit kan al gebeuren na twee weken.
 • Ontwenningsverschijnselen bij stoppen
  Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen leidt tot lichamelijke afhankelijkheid. Wanneer iemand stopt na langdurig gebruik kunnen ontwenningsverschijnselen ontstaan: hoofdpijn, zweten, duizeligheid, trillen, misselijkheid, benauwd zijn.
 • Veranderingen in persoonlijkheid
  Bij langdurig gebruik kan de persoonlijkheid veranderen: gevoelens van liefde, blijdschap en genieten raken verdoofd. Het leven lijkt vlak en kleurloos. De gebruiker wordt steeds onverschilliger en heeft steeds minder belangstelling voor andere zaken.
 • Ongelukken
  Door het spierverslappende en versuffende effect is de kans op ongelukken groter. Vooral bij ouderen komen valpartijen voor.
 • Verkeer
  Benzodiazepines zijn van invloed op het reactie- en concentratievermogen en dus gevaarlijk in het verkeer. Eventuele sufheid gaat na verloop van tijd wel over, maar dat is bedrieglijk. Het reactievermogen blijft verminderd.

Reacties

reacties