‘Online gokken – Nederland loopt achter de feiten aan’

0
1663
‘Online gokken - Nederland loopt achter de feiten aan’

Doordat er weinig tot geen toezicht is wordt het mensen steeds makkelijker gemaakt om toegang te krijgen tot online gokken.

Het staatsmonopolie brokkelt de laatste paar jaar gestaag af en boet geleidelijk meer en meer aan macht in, Holland Casino ziet al jaren haar omzet en winstcijfers teruglopen en de Nederlandse wetgever realiseert zich onder meer daardoor, dat zij met nieuwe wetgeving zal moeten komen om kansspelen zowel online als offline opnieuw, en ons inziens vooral strenger, te reguleren.

De wet
Er is lange tijd sprake geweest van nieuwe wetgeving op Europees niveau, maar dat idee is inmiddels weer van tafel en er wordt nu gekozen voor toch weer nationale wetgeving. Om aan de vraag naar duidelijk wetgeving te voldoen is in april 2012 de kansspelautoriteit opgericht; een overheidsorgaan dat zich specifiek bezig houdt met alle relevante wetten omtrent kansspelen. Zij schrijft het volgende:

Indien de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel kansspelen op afstand aanneemt, wijzigt de huidige Wet op de Kansspelen. De Kansspelautoritieit zal, als de wet eenmaal is aangenomen, naar verwachting per 1 januari 2015 vergunningen gaan verstrekken. Tot die tijd blijft zowel het aanbieden als het bevorderen van online kansspelen in Nederland verboden.”
kansspelautoriteit

Het blijft afwachten of zij met een goed wetsvoorstel kan komen om zo de macht van online aanbieders in te perken en genoeg druk kan uitoefenen om het aanbieden van gokpreventie verplicht te stellen.

Boetes
Vooralsnog begeven alle online aanbieders van kansspelen zich op illegaal gebied en lijken de grote gokmagnaten op internet zich hier zelfs totaal niet druk om te maken. De boetes en sancties die opgelegd worden vallen in het niet bij de miljoenen winsten die deze bedrijven jaarlijks op of via Nederlandse bodem maken, met hierbij de kanttekening: áls ze al op het matje geroepen kunnen worden. Deze corporaties zijn veelal gevestigd in belastingparadijzen die ver buiten de Nederlandse grenzen reiken.

“Het aanbieden van een kansspel zonder vergunning is een overtreding. De maximale boete is EUR 780.000, – (juli 2013, dit maximum wordt periodiek aangepast). Een boete wordt opgelegd door de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit. Dit staat in artikel 35a van de Wet op de Kansspelen.”
kansspelautoriteit

Geen toezicht
Het is al langer bekend dat het internet dé plek is waar anonimiteit (van de ‘gebruiker’, lees: gokker) nog steeds een grote rol speelt, kansspelaanbieders hebben (daardoor) vaak een beperkt preventiebeleid; een enkele kleine verwijzing naar een hulpinstantie voor gokproblematiek of een beknopte waarschuwing aan de gebruiker na langdurig spelen.

Reacties

reacties