Heroïne Risico’s

0
1618

Risico’s heroïne

Het gebruik van heroïne brengt de nodige risico’s met zich mee. De risico’s worden groter wanneer iemand meer en vaker gaat gebruiken.

Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

Lichamelijke risico’s heroïne

 • Overdosis en ademstilstand 
  Wanneer een te hoge dosis wordt genomen kan de ademhaling dusdanig vertraagd raken dat de gebruiker hieraan overlijdt.
  Een overdosis kan komen door: een te hoge dosis ineens, dezelfde dosis als vroeger na een periode van stoppen, of verrast worden door ongebruikelijk zuivere heroïne, of door combinatie met andere dempende middelen.
  Bij langdurig gebruik wordt het risico op een ademstilstand groter doordat het longweefsel kan opzwellen. Hierdoor vermindert de longcapaciteit.
 • Infecties
  Vooral door onzorgvuldig en onhygiënisch spuiten kunnen ontstekingen optreden en bestaat het risico op overdracht van infectieziekte als HIV en hepatitis B en C. Er zijn aanwijzingen dat heroïne ook het immuunsysteem negatief beïnvloedt. Dit maakt het risico op infecties groter. [zie ook: www.trimbos.nl/preventie]
 • Obstipatie 
  Heroïne heeft een negatieve invloed op de darmwerking. Er ontstaat vaak obstipatie.
 • Verstoorde menstruatiecyclus
  De menstruatie raakt verstoord en kan zelfs helemaal verdwijnen. Ondanks het verdwijnen kan een gebruikster wel zwanger raken en is er de kans dat zij de zwangerschap pas in een zeer laat stadium opmerkt.
 • Bijkomende risico’s
  Bij langdurig gebruik kunnen ook allerlei bijverschijnselen optreden door een ongezonde leefwijze. Denk aan ondervoeding en aan andere ziektes die vaak te laat worden opgemerkt door de verdovende werking van heroïne.

Geestelijke risico’s heroïne

Stemmingswisselingen
De stemming van een heroïnegebruiker kan veelvuldig wisselen. Van vrolijk op het moment van de rush tot geïrriteerd, onverschillig of depressief wanneer het is uitgewerkt.

Sociale risico’s heroïne

 • Financiële problemen ten gevolge van het dagelijkse gebruik van heroine
 • Verwaarlozing van familie en vrienden
 • Geïsoleerd raken van de maatschappij

Verslaving

 • Lichamelijke afhankelijkheid treedt bij heroïne vrij snel op. Het lichaam gaat protesteren als iemand stopt met heroïnegebruik. Iemand krijgt last van onthoudingsverschijnselen.
 • Iemand zit niet na eenmalig gebruik al vast aan heroïne. Maar wordt heroïne intensiever gebruikt, dan wordt de lichamelijke afhankelijkheid snel groter. Het lichaam went snel aan heroïne en iemand moet meer gebruiken voor hetzelfde effect. Dit heet tolerantie.
 • Als heroïne is uitgewerkt, krijgt iemand ontwenningsverschijnselen: de gebruiker voelt zich ziek, transpireert, is klam en koud, heeft kippenvel, een lopende neus, buikkrampen en pijn in armen en benen. Ook kan hij last hebben van braken en diarree.
 • Deze klachten verdwijnen zodra iemand opnieuw heroïne gebruikt. Zijn lichaam schreeuwt als het ware om heroïne. Zo komt de gebruiker gemakkelijk in een vicieuze cirkel terecht.
 • Heroïne maakt ook geestelijk afhankelijk. De gebruiker verlangt steeds sterker naar heroïne en voelt zich eigenlijk niet meer prettig zonder. Heroïne verdooft alles, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit maakt mensen met ernstige problemen (als dakloosheid, werkloosheid, ervaringen met mishandeling in het verleden en dergelijke) ontvankelijk voor heroïne. Maar ook anderen kunnen snel afhankelijk worden. Daarom is experimenteren met heroïne riskant.

Reacties

reacties