GHB Wetgeving

0
1613

GHB en de wet

Sinds mei 2012 valt GHB onder de Opiumwet, lijst I.

De overheid treedt hard op tegen de handel in GHB. Op illegale verkoop staan zware straffen. Gebruikers worden niet actief vervolgd.

Verkrijgbaarheid

GHB was tot 7 mei 1996 verkrijgbaar in smartshops. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de verkoop verboden nadat 6 jongeren in levensgevaar in het ziekenhuis werden opgenomen, na het gebruik van GHB in combinatie met alcohol. GHB stond vanaf 2002 tot mei 2012 op lijst II van de Opiumwet.
Sinds 9 mei 2012 staat GHB op lijst I van de Opiumwet, net als bijvoorbeeld heroïne, cocaïne en ecstasy.

Van lijst II naar lijst I

In 2011 heeft het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) een nieuwe risicoschatting ten aanzien van GHB opgesteld.
De belangrijkste aanbeveling was om GHB te verplaatsen van lijst II naar lijst I van de Opiumwet. Het CAM adviseert dit in verband met het toegenomen gebruik van GHB, het matig tot grote risico op verslaving en de risico’s voor de gezondheid van de gebruiker, met name bewustzijnsverlies. De minister heeft dit advies overgenomen en sinds 9 mei 2012 staat GHB op lijst I van de Opiumwet. Met deze maatregel zijn tevens de voorbereidingshandelingen voor de productie van GHB strafbaar gesteld, en kan er dus worden ingegrepen als iemand daadwerkelijk de productie van GHB aan het voorbereiden is.

Reacties

reacties