GHB Risico’s

0
1420

Risico’s GHB

Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter.

Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

Overzicht van alle risico’s:

 • Bewustzijnsverlies (‘out gaan’)
  Bij hoge doseringen is er kans op bewusteloos raken. Het gevaar bestaat dat iemand stikt in zijn eigen tong of braaksel als hij buiten bewustzijn is. De combinatie van GHB met alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen vergroot de kans op ernstige ademhalingsstoornissen die levensbedreigend kunnen zijn. Deze middelen versterken de verdovende werking van GHB.
 • Kwetsbaarheid 
  Door het gebruik van hoge doseringen GHB kunnen grenzen vervagen, waardoor de gebruiker soms dingen doet die hij eigenlijk niet wil. Anderen kunnen daar misbruik van maken of er last van hebben. Als de gebruiker buiten bewustzijn is (of erg ver heen is) heeft hij niet in de hand wat er met hem gebeurt. Hij is dan afhankelijk van de hulp en betrouwbaarheid van anderen.
 • Afhankelijkheid
  De laatste tijd melden zich meer gebruikers van GHB bij de hulpverlening dan voorheen. Regelmatig GHB-gebruik leidt snel tot afhankelijkheid. Bij dagelijks gebruik treden ontwenningsverschijnselen als trillingen en slapeloosheid op. Als dit gebruik enkele maanden wordt voortgezet, kan stoppen met het gebruik leiden tot ernstiger ontwenningsverschijnselen als depressie, angsten, verwardheid, hallucinaties en zelfs hartritmestoornissen, een delirium of epileptische aanval. Dit kan levensgevaarlijk zijn. Daarom wordt mensen die hun dagelijkse GHB-gebruik willen stoppen, aangeraden een arts te raadplegen.
 • Hersenschade
  Er zijn aanwijzingen dat langdurig GHB-gebruik tot hersenschade kan leiden. Dit zou verklaren waarom sommige gebruikers last hebben van geheugenproblemen, leerproblemen en concentratieproblemen.
  Ook het herhaaldelijk out gaan kan vermoedelijk tot hersenschade leiden, doordat er een tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen ontstaat. Meer onderzoek hiernaar moet hierover meer duidelijkheid over geven.

Mensen die toch GHB willen gebruiken kunnen de risico’s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken.  Meer informatie hierover is te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

Reacties

reacties