De Wetgeving

0
1355

De wetgeving

Wat zegt de wet over verkoop en schenken van alcohol, alcohol in het verkeer en openbare dronkenschap?

Leeftijdgrens naar 18 jaar

Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 mag vanaf die datum dus geen alcoholhoudende drank verkocht worden én jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende drank meer bij zich hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals op straat, in parken, bij evenementen, in stationshallen, in parkeergarages e.d. Zij zijn strafbaar als ze op deze plaatsen wel alcohol bij zich hebben.

Verkoop

Alcohol om naar huis te nemen, mag alleen verkocht worden aan iedereen van 18 jaar en ouder, in levensmiddelenwinkels, slijterijen en snackbars. In winkels die geen levensmiddelen verkopen, mag geen alcohol worden verkocht (bijv. muziekwinkels of videotheken e.d.). Ook bij tankstations mag ook geen alcohol worden verkocht.

Leeftijdsbewijs jongeren

Volgens de Drank- en Horecawet is een verkoper van alcohol verplicht om bij twijfel over de leeftijd naar een leeftijdsbewijs (ID) te vragen. Voor een barkeeper of een caissière is het vaak moeilijk om in te schatten hoe oud iemand is. Daarom kan hij alcohol weigeren als iemand niet kan aantonen hoe oud hij is. De jongere kan zich met een paspoort of een identiteitskaart identificeren. In supermarkten en de meeste sportverenigingen moeten jongeren tot 25 jaar hun ID laten zien.

Alcohol schenken

Op alle plaatsen waar alcohol getapt en geschonken wordt, moet men voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dat geldt zowel voor de commerciële als voor de niet-commerciële horeca zoals studentenverenigingen, club- en buurthuizen en sportkantines
De Drank- en Horecawet is een belangrijk instrument van het alcoholmatigingsbeleid van de overheid. De wet stelt eisen aan de verkoop en distributie van alle alcoholhoudende dranken.
Tekst nieuwe Drank- en Horecawet (ingegaan op 1 januari 2013)

Verkeer

De Wegenverkeerswet (website Openbaar Ministerie) verbiedt het besturen van een voertuig onder invloed van alcohol. De grens ligt bij maximaal 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Dit is hetzelfde als maximaal 0,5 promille in het bloed. Dit betekent dat de bestuurder niet meer dan 2 drankjes mag drinken voordat hij gaat rijden. Dit geldt ook voor de bestuurder van een fiets of scooter.

Voor wie zijn rijbewijs korter dan 5 jaar heeft, gelden strengere regels. De grens ligt dan bij maximaal 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Dit is hetzelfde als maximaal 0,2 promille in het bloed. Eén drankje kan dan al teveel zijn. Dit geldt ook voor bestuurders van een bromfiets, die jonger dan 24 jaar zijn.

Openbare dronkenschap

Wie in dronkenschap de openbare orde verstoort of een ander op straat lastig valt, is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht.

Meer informatie

Reacties

reacties