Cocaïne Risico’s

0
1399

Risico’s cocaïne

Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

Een overzicht van alle risico’s:

 • Verslavend?
  Cocaïne is lichamelijk niet (of zelden) verslavend. Regelmatig gebruik van cocaïne kan wel leiden tot geestelijke afhankelijkheid. Vooral als het gebruikt wordt om in een goede stemming te komen of om het zelfvertrouwen te vergroten. De drempel om in stressvolle situaties te gebruiken is dan veel lager.
 • Gezondheidsrisico’s
  Mensen met een zwak hart, zwakke vaten, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie lopen extra gezondheidsrisico’s.
 • Agitatie
  Mensen die vaak cocaïne gebruiken worden vaak rusteloos en raken snel geïrriteerd. Zelfvertrouwen kan doorslaan in overmoed, en dit kan weer leiden tot gevaarlijke situaties zoals onder invloed deelnemen aan het verkeer.
 • Beschadiging neusholte
  Door het snuiven van cocaïne trekken de bloedvaten in de neus samen. Bij veelvuldig gebruik kan het slijmvlies in de neus hierdoor beschadigen. Als cocaïne bij het snuiven in de voorhoofdsholte terechtkomt, kunnen daar verstoppingen en hoofdpijn ontstaan.
 • Uitputting
  Cocaïne neemt vermoeidheidsgevoelens weg. De gebruiker kan daardoor energiereserves gaan gebruiken, omdat hij zijn natuurlijke grens niet meer voelt. Samen met het risico op slapeloosheid leidt dat tot uitputting. Dit is voor een deel van de gebruikers een reden om opnieuw te gebruiken of hiermee door te gaan.
 • Waanvoorstellingen
  Zwaar gebruik kan leiden tot waanvoorstellingen. Deze geven vaak weer angst en paniek. Achterdocht (‘paranoia’ ) of zich bedreigd voelen kan omslaan in agressie. Wie vaak cocaïne gebruikt, kan het gevoel krijgen dat er beestjes onder zijn huid zitten. Hij krijgt ernstige jeuk, en krabt zich soms tot bloedens toe.
 • Vermindering eetlust
  Wie regelmatig en veel cocaïne gebruikt, verliest de eetlust, vermagert daardoor en doet een aanslag op zijn lichamelijke conditie.
 • Infecties
  Vooral door onzorgvuldig en onhygiënisch spuiten kunnen infecties en ontstekingen ontstaan. Bij het delen van spuitattributen, en mogelijk ook bij het delen van een basepijp wanneer er sprake is van wondjes aan de lippen, bestaat het risico op verspreiding van infectieziekten. Bovendien neemt de weerstand tegen infecties af door cocaïnegebruik.
 • Basecoke
  Gebruik van basecoke brengt extra lichamelijke risico’s met zich mee, zoals aantasting van de longen.

Mensen die toch cocaïne willen gebruiken kunnen de risico’s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken. Meer informatie hierover is te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

Reacties

reacties