Gokverslaving

Gok verslaving Wat is een gok verslaving en wat is belangrijk om te weten. Introductie Gok verslaving, de drang om te gokken. In medische termen noemt men dit pathologisch gokken, een psychische aandoening die is ingedeeld bij de stoornissen in de impulsbeheersing. Wie aan deze aandoening lijdt, kan geen weerstand bieden aan de...
Behandeling slaap- en kalmeringsmiddelen Een probleemgebruiker is niet zonder meer te herkennen. Maar er zijn wel signalen. Iemand zit in de gevarenzone als deze: Benzodiazepines gebruikt zonder iets aan de werkelijke oorzaken van de problemen te doen Steeds maar om herhalingsrecepten blijft vragen Benzodiazepines langer dan 2 weken achter elkaar gebruikt. Stoppen Wie na langdurig gebruik...
Slaap- en kalmeringsmiddelen en beleid Het voorschrijven van slaap- en kalmeringsmiddelen gebeurt door artsen. In het verleden kwam het regelmatig voor dat slaap- en kalmeringsmiddelen makkelijk werden voorgeschreven. Dit leidde tot ongecontroleerd, langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen. Tegenwoordig zijn huisartsen veel voorzichtiger met het voorschrijven van deze middelen en houden...
Slaap- en kalmeringsmiddelen en de wet Slaap- en kalmeringsmiddelen vallen onder de Geneesmiddelenwet, maar staan ook op lijst II van de Opiumwet. In veel landen is het bezit van benzodiazepines verboden. Benzodiazepines kunnen niet zomaar meegenomen worden naar het buitenland. Voor de meeste Europese landen (de Schengenlanden) is een geneesmiddelenverklaring nodig....
Aantoonbaarheid slaap- en kalmeringsmiddelen De aantoonbaarheid van slaap en kalmeringsmiddelen in bijvoorbeeld bloed of urine hangt af van een aantal factoren, waaronder de duur, frequentie en gebruikte hoeveelheid van het middel. Daarnaast is het metabolisme van de persoon in kwestie (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door...
Slaap- en kalmeringsmiddelen met andere middelen Het gecombineerd gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen met drugs, alcohol en/of medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden. Het combineren van slaap- en kalmeringsmiddelen met alcohol is riskant. Benzodiazepines en alcohol zijn beide verdovende middelen, die elkaars...
Zwangerschap en slaap- en kalmeringsmiddelen Wat is het effect van slaap- en kalmeringsmiddelen op het verloop van de zwangerschap? Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen kan schadelijk zijn voor de baby. Van sommige benzodiazepines is bekend dat ze een verhoogde kans geven op aangeboren afwijkingen. Gebruik tijdens het laatste trimester van...
Risico's slaap- en kalmeringsmiddelen Het gebruik van alcohol en drugs en ook dus slaap- en kalmeringsmiddelen,is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met...
Effecten slaapmiddelen Hoe werken slaap- en kalmeringsmiddelen en wat is het effect? Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoongebonden factoren (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis etcetera), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig)....

XTC Behandeling

Behandeling XTC Er bestaat geen specifieke aanpak voor XTC, maar er bestaan wel online behandelvormen voor mensen die willen stoppen of minderen met het gebruik van alcohol of cannabis. Via een website is er contact met een persoonlijk begeleider die tips en adviezen geeft en ondersteuning biedt. Een voorbeeld is:Drugsondercontrole.nl. Adressen instellingen voor...

Laatste artikelen

Belgische minister wil gokken in games verbieden

Minister van Justitie wil aankopen in videogames verbieden, als je niet weet wat je met die aankoop precies inhoudt. “Gokken en gamen vermengen, zeker...

Zijn lootboxes eigenlijk een verboden kansspel?

Vanuit het perspectief van een ICT-jurist Geschreven door Redactie Gamer.nl In een onlinespel iets kopen waarvan je op voorhand niet weet wat er in zit, is dat...
Cocaine stelt niet zo veel voor

‘Coke stelt niet zo veel voor!’

Ik heb inmiddels al zo vaak gehoord dat coke niet veel voorstelt en een relatief ongevaarlijk, niet verslavend middel is. Mensen die niet bekend...