Cannabis Wetgeving

0
1329

Cannabis en de wet

Wat zegt de wet en wat gaat er veranderen?

  • Hasj en wiet staan op lijst IIb van de Opiumwet.
  • De bewerkte producten, zoals hasjolie, bhang en wietthee, staan op lijst I. Op deze lijst staan de drugs met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid.

Bezit, kweken, verbouwen

  • Heeft iemand tot 5 gram cannabis bij zich, dan worden er geen maatregelen genomen
  • Het thuiskweken van maximaal 5 cannabisplanten per huishouden wordt gedoogd
  • Verbouw, verkoop en bezit van grotere hoeveelheden wordt wel vervolgd en levert zwaardere straffen op.

Wat gaat er veranderen in de wet en het beleid?

Het gedoogbeleid zal worden aangescherpt met de volgende maatregelen:

  • Coffeeshops zijn vanaf 1 januari 2013 alleen nog toegankelijk voor ingezetenen van Nederland. Coffeeshopbezoekers moeten vanaf dat moment een geldig uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie kunnen laten zien. De handhaving van het ingezetenencriterium gaat in overleg met betrokken gemeenten. Als het nodig mocht zijn kan het gefaseerd worden ingevoerd, waardoor er makkelijker kan worden aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid en het meer aansluit op de plaatselijke situatie. Enkele gemeenten, waaronder Amsterdam en Rotterdam, hebben inmiddels laten weten vooralsnog niet actief op naleving van dit criterium te gaan controleren.
  • Per 1 januari  2014 gaat de nieuwe regel van kracht dat de afstand tussen een coffeeshop en een school minimaal 350 meter moet bedragen. Criterium voor de afstand is de reëel af te leggen afstand te voet over de openbare weg tussen de voordeur van de coffeeshop en de hoofdingang van de school. Het gaat om scholen waar voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs wordt gegeven. Ook hier geldt, dat gemeenten ‘maatwerk’ mogen leveren bij handhaving van dit criterium.
De wietpas, en daarmee het besloten clubcriterium, die vanaf 1 mei jl van kracht was in Limburg, Brabant en Zeeland, is per 19 november jl. komen te vervallen.

Van lijst II naar lijst I:

Het kabinet wil cannabis met een THC-gehalte van 15% of meer op lijst I van de Opiumwet plaatsen. Sterke cannabis wordt daarmee als een harddrug beschouwd. De systematiek van de Opiumwet met 2 lijsten (lijst I met harddrugs en lijst II met softdrugs) blijft ongewijzigd.

Het kabinet ziet sterke cannabis als een middel met een onaanvaardbaar risico en is van mening dat een hoog THC-gehalte een rol speelt bij de schade voor de gezondheid, zeker bij gebruik op jonge leeftijd en is tevens van mening dat de consumptie en productie van zware cannabis moet worden teruggedrongen.

Coffeeshops mogen straks alleen nog cannabis aanbieden met een THC-gehalte van maximaal 15%. Op handel , in- en uitvoer van zware cannabis komen hogere straffen te staan.

Reacties

reacties