Cannabis Risico’s

0
1279

Risico’s cannabis

Het gebruik van cannabis heeft risico’s op lichamelijk, geestelijk, sociaal vlak.

Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

Wil je geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

Korte termijn risico’s

  • Hoofdpijn en duizeligheid
  • Kan verkeerd vallen bij iemand die al niet goed in zijn vel zit of niet goed voorbereid is op de effecten. De gebruiker krijgt dan last van angst, somberheid en/of paniek. Dit kan samengaan met misselijkheid, flauwvallen en andere lichamelijke klachten. Na zo’n ervaring kan iemand zich nog dagen of weken last houden van angstklachten, concentratieproblemen en andere klachten.
  • Negatieve invloed op concentratie, reactievermogen en korte termijngeheugen. Dit kan prestaties op school of werk verslechteren. Onder invloed deelnemen aan het verkeer is riskant en verboden.
  • Snelle hartslag en een lage bloeddruk bij opstaan. Bij mensen met hartproblemen kan dit klachten geven of verergeren. Door de plotselinge verlaging van de bloeddruk vallen mensen soms flauw.

Lange termijn risico’s

  • Verslaving. Bij regelmatig gebruik kan iemand controle over het gebruik verliezen. Het verlangen om te cannabis te gebruiken wordt dan zo sterk dat andere zaken minder belangrijk worden. Mensen die veel en vaak cannabis gebruiken, kunnen bij stoppen last krijgen van slapeloosheid, somberheid, concentratieproblemen en andere klachten.
  • Schade aan luchtwegen en mogelijk een verhoogde kans op longkanker bij chronisch zwaar gebruik. De exacte relatie tussen cannabisgebruik en kanker is onderwerp van onderzoek; de resultaten tot dusver zijn echter niet éénduidig.
  • Mensen met een psychische stoornis, zoals een depressie, angstklachten of schizofrenie, kunnen meer last van hun klachten krijgen. Mensen bij wie psychische klachten in de familie zitten of die door andere redenen gevoelig zijn voor psychische stoornissen, kunnen door cannabisgebruik voor het eerst last krijgen van deze stoornissen.
  • Ook mensen zonder duidelijke aanleg lijken door cannabisgebruik meer kans te hebben op een psychische stoornis. Jongeren lopen hierbij waarschijnlijk meer risico dan volwassenen. Hoe vaker er wordt gebruikt, hoe groter het risico.

Mensen die toch cannabis willen gebruiken kunnen de risico’s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken. Meer informatie hierover is te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

Risico’s van een hoger THC-gehalte

THC (tetrahydrocannabinol) is één van de werkzame stoffen in cannabis. De cannabis van nu bevat veel meer THC dan 10 jaar geleden. Hasj of wiet met een hoog THC-gehalte kan er sneller voor zorgen dat iemand te veel binnen krijgt en daardoor last krijgt van klachten als angst, paniek, misselijkheid en hoofdpijn. Een hoog THC-gehalte kan waarschijnlijk sneller een psychose oproepen, maar we weten nog niet in hoeverre cannabis met een hoog THC-gehalte de kans op verslaving vergroot. Er bestaat wel een risicogroep van mensen met een voorkeur voor sterke hasj of wiet die dit vaak gebruiken. Zij lopen wel meer kans op verslaving.
Er zijn recente aanwijzingen dat cannabidiol, een ander werkzaam bestanddeel in cannabis, sommige effecten van THC tegengaat, zoals acute psychotische symptomen, angst, verslechtering van het geheugen, en belonende effecten. Vooral de verhouding tussen THC en CBD (cannabidiol)  lijkt hierbij van belang. De nederwiet bevat relatief veel THC en weinig CBD. Voor buitenlandse hasj is deze verhouding ‘gunstiger’.

Reacties

reacties