Cannabis Beleid Nederland

0
1397

Cannabisbeleid Nederland

Verkoop van cannabis in coffeeshops wordt in Nederland gedoogd.

Landelijk gelden voor gedoogde coffeeshops de zogenoemde AHOJG-criteria. Ze gelden voor alle coffeeshops in Nederland. Gemeenten mogen niet van deze voorwaarden afwijken. Het is verboden:

 • te Afficheren (reclame te maken voor hasj en wiet)
 • Harddrugs te verhandelen
 • Overlast te veroorzaken
 • Jeugdigen onder de 18 jaar in de coffeeshop toe te laten of aan hen te verkopen
 • Grote hoeveelheden te verhandelen (niet meer dan 5 gram per keer verkopen) of op voorraad te hebben (niet meer dan 500 gram).

Naast de AHOJG-criteria kunnen gemeenten aanvullende voorwaarden opstellen. Deze zijn onderdeel van het lokale coffeeshopbeleid. Meer informatie over coffeeshopbeleid is te vinden op www.hetccv.nl. (website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

Coffeeshops worden gedoogd vanuit het oogpunt van gezondheidsbescherming. Het doel is een scheiding tussen markten van soft- en harddrugs te bewerkstelligen, zodat mensen die cannabis gebruiken, niet in aanraking hoeven te komen met harddrugs.

Beleidsmaatregelen

Uit onderzoek is gebleken dat georganiseerde criminaliteit steeds intensiever bij de teelt van cannabis betrokken is geraakt. Om de hennepteelt te bestrijden is in 2005 een nieuwe aanpak geïntroduceerd, waarin naast politie, justitie en andere overheidsdiensten ook private partijen als energiemaatschappijen en woningcorporaties tegen telers optreden.

In 2007/2008 is de aanpak ‘bestrijding georganiseerde Hennepteelt’ geïntroduceerd. Deze is organisatorisch ondergebracht in de ‘Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt’.

Medicinale cannabis

Sinds september 2003 is het mogelijk om legaal via arts en apotheek cannabis te verkrijgen.
Er zijn voldoende aanwijzingen dat medicinale cannabis werkzaam kan zijn bij:

 • pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade,
 • misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids
 • misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker,
 • hiv-infectie en aids,
 • chronische pijn (voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische
 • pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos),
 • syndroom van Gilles de la Tourette.

Meer informatie over medicinale cannabis: www.cannabisbureau.nl

Reacties

reacties