Behandeling Heroïne

0
2553

Behandeling heroïne

Er zijn verschillende interventies beschikbaar om een heroïneverslaving aan te pakken. De nadruk in de aanpak ligt op acute ontgifting of afbouw van de verslaving met hulp van medicatie. Naast het aanpakken van heroïneverslavingen is de preventie van terugval een belangrijk aandachtspunt.

Afkicken met behulp van methadon

In Nederland is methadon de eerste keus bij detoxificatie (ontgifting). Dit blijkt ook uit het succes van de mate van voltooiing van de ontgiftingsprocedure en de beheersing van onthoudingsverschijnselen.

Afkicken onder narcose

Verslaafden kunnen ook lichamelijk afkicken onder narcose. De soms zeer hevige onthoudingsverschijnselen treden bij deze behandelvorm op tijdens de narcose, zodat de persoon zelf daar niets van merkt. Hierna volgt een behandeling van een jaar met het middel naltrexon.

Afkicken met ondersteuning psychosociale interventies

Het afkicken is gebaat bij ondersteuning met psychosociale interventies. Er zijn in Nederland veel verschillende behandelvormen beschikbaar: van langdurige behandeling in therapeutische gemeenschappen tot ambulante zorg. Deze kunnen bestaan uit o.a. sociale vaardigheden, assertiviteitstraining maar vooral ook stilstaan bij de redenen van het gebruik. Daarnaast blijkt beloning van gewenst gedrag met tegoedbonnen te werken. Maar ook zonder beloning lijkt er winst te behalen in vergelijking met detoxificatie zonder dergelijke interventies.

Vervolgbehandeling (preventie van terugval)

Preventie van terugval vereist een combinatie van medicatie en psychosociale interventies. Naltrexon is daarbij het medicament van eerste keus.

Vervangingsbehandeling

Het eerste doel van medicamenteuze vervangingsbehandeling is het gebruik van heroïne of andere illegale opiaten te stoppen of te matigen en de verslaafde te helpen zijn leven te stabiliseren. In Nederland wordt methadon als eerste keus beschouwd. In het buitenland wordt buprenorfine (een andere vervangende medicatie) vaker voorgeschreven dan in Nederland en praktisch even goede resultaten geboekt.

Risicobeperking

Naloxon kan de negatieve gevolgen van overdosering van opiaten neutraliseren. Aanvullende maatregelen zijn nodig om het aantal doden door overdosis terug te dringen.

Omruil spuitattributen

Een belangrijke pijler van HIV-preventie onder druggebruikers is het aanbieden van de mogelijkheid gebruikte spuiten gratis om te ruilen voor schonen spuiten

Counseling en psycho-educatie

Counseling en psycho-educatie verminderen het risico op besmetting met HIV als deze  gericht zijn op bevordering van veilig seksueel gedrag. Dit geldt voor probleemgebruikers van drugs in het algemeen, niet alleen voor opiaatverslaafden.

Gebruiksruimten

Gebruiksruimten dragen bij aan minder riskant spuitgedrag, vermindering van sterfte aan drugs en terugdringing van drugsoverlast. Momenteel zijn er in Nederland zo’n 40 gebruiksruimtes, verspreid over het hele land.

Medisch voorgeschreven heroïne

In sommige gevallen wordt ook heroïne voorgeschreven, als methadon niet blijkt te werken.  Deze vorm van behandeling is voor een bepaalde groep verslaafden effectief gebleken

Verantwoording en uitleg

In 2004 zijn interventies voor het eerst onderzocht op effectiviteit en werkzaamheid. In 2006 werd dit onderzoek aangevuld met actuele gegevens; voor zover aanwezig. Hier vindt u de conclusies uit 2006 en de conclusies uit 2004.

Lees voor een volledig overzicht van bevindingen:

Zie ook de website www.ccbh.nl (Centrale Commissie Behandeling Heroineverslaafden)

Reacties

reacties