Amfetamine/speed Risico’s

0
2356

Risico’s amfetamine

Het gebruik van amfetamine (speed) brengt lichamelijke en geestelijke risico’s met zich mee.

Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Van belang is dus om het drugs-  of alcoholgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte en lange termijn.

Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

Lichamelijke risico’s:

 • Overbelasting hart- en bloedvaten
  Door de verhoging van de hartslag en bloeddruk is speedgebruik riskant voor mensen met hart- en vaatziekten. Speedgebruik verhoogt het risico op hartritmestoornissen.
 • Kater 
  Na gebruik van amfetamine treden vaak vermoeidheid, slapeloosheid en depressieve gevoelens op. Een risico hierbij is dat de gebruiker opnieuw speed of andere middelen gaat gebruiken om de na-effecten te verlichten.
 • Uitputting en gewichtsverlies
  Amfetamine doet een aanslag op de lichamelijke reserves. Vermoeidheid is een signaal van het lichaam dat de grenzen zijn bereikt en dat het rust nodig heeft. Speed verdoezelt deze grens, zodat de gebruiker er gemakkelijk overheen gaat en zijn laatste reserves aanspreekt. Door slapeloosheid als gevolg van de stimulerende werking van speed, kan het lichaam zich minder snel herstellen. Langdurig gebruik van speed kan tot volledige uitputting leiden. Met verminderde weerstand als gevolg. Het gebrek aan eetlust levert gewichtsverlies op.
 • Schade aan tanden
  Door amfetaminegebruik kan de gebruiker gaan knarsetanden en bijt- of kauwbewegingen maken. Ook wordt er minder speeksel aangemaakt. Dit is schadelijk voor het gebit. Verminderde weerstand door uitputting, gecombineerd met een tekort aan voedingsstoffen, maakt dat nagels kunnen gaan afbrokkelen en tanden gaan loszitten of uitvallen.
 • Schade aan neus 
  Bij het snuiven van amfetamine kan het neusslijmvlies geïrriteerd en op den duur beschadigd raken.
 • Overdosering
  Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsverstoringen zoals hartritmestoringen, oververhitting, lever- en nierfalen en coma.
 • Hersenschade
  Er zijn aanwijzingen dat amfetamine bij langdurig en intensief gebruik kan leiden tot hersenschade, die mogelijk onherstelbaar is. Aanvullend onderzoek is echter nodig, om het exacte verband tussen gebruik van amfetamine en het ontstaan van hersenschade te kunnen vaststellen.
 • Oververhitting
  Amfetamine verhoogt de lichaamstemperatuur. Met name in een warme drukke omgeving en gecombineerd met een grote inspanning (bijvoorbeeld dansen) kan uitdroging en oververhitting ontstaan. Hierdoor kan het gebeuren dat de spieren en sommige organen, zoals de nieren, niet meer werken. Oververhitting kan levensgevaarlijk zijn, en is moeilijk te behandelen.
 • Samen met lichamelijke kwalen
  Amfetamine vergroot het risico op bijvoorbeeld hartritmestoornissen, een hartinfarct en hersenbloedingen. Voor mensen met een zwak hart, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie is het gebruik van speed gevaarlijk.

Geestelijke risico’s:

 • Depressie en psychose
  Amfetamine beïnvloedt het gedrag. Het kan de gebruiker bij frequenter gebruik prikkelbaar, depressief of agressief maken. Soms leidt dit tot verward denken, achterdocht en achtervolgingswaanzin.
  Ook kunnen zware gebruikers kunnen het gevoel krijgen dat er beestjes op, in of onder de huid kruipen. Soms wordt de huid daarom tot bloedens toe opengekrabd.
 • Verslaving
  Amfetamine kent vrijwel geen ontwenningsverschijnselen. Amfetamine geeft dan ook weinig tot geen lichamelijk afhankelijkheid. Geestelijke afhankelijkheid kan vrij snel optreden bij regelmatig gebruik.
  Regelmatig gebruik kan beginnen doordat men de na-effecten van gebruik wil opheffen met een nieuwe dosis. Iemand die frequent gebruikt kan gaan denken dat hij niet goed kan functioneren of geen plezier kan maken zonder het gebruik van amfetamine. De oorzaak van geestelijke afhankelijkheid ligt er in dat amfetamine inwerkt op dopamine, de neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij het beloningssysteem. Ook speelt mee dat er tolerantie optreedt, waardoor meer nodig is voor hetzelfde effect.

Overige risico’s:

 • Verkeer
  Omdat amfetamine overmoedig maakt en de coördinatie verstoord kan raken, gaan verkeer en speedgebruik niet samen. Ook kan bij langdurig gebruik plotseling de vermoeidheid toeslaan waardoor de gebruiker in slaap valt achter het stuur. Rijden onder invloed van amfetamine is dan ook verboden. Dit verbod geldt overigens ook voor alle andere psycho-active stoffen.
 • Samenstelling amfetamine
  Hoewel uit onderzoek blijkt dat dit in Nederland zelden het geval is, bestaat er altijd de kans dat speed vervuild is met stoffen die meer risico voor de gezondheid geven dan speed.

Mensen die toch amfetamine (speed) willen gebruiken kunnen de risico’s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken.  Meer informatie hierover is te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

Reacties

reacties