#Amfetamine

Amfetamine

Amfetamine (speed)

Speed is de straatnaam voor amfetamine. Het is een harddrug die wordt gebruikt vanwege de sterk oppeppende werking. Amfetamine wordt ook wel pep genoemd.

Amfetamine is een langwerkend stimulerend middel. Het stimuleert het centrale zenuwstelsel. De beschikbare energie neemt bij de gebruiker fors toe. Andere namen zijn 'pep' en simpelweg 's'.

Effecten amfetamine

Amfetamine (speed) werkt stimulerend op zowel het lichaam als de geest doordat het inwerkt op het centrale zenuwstelsel en het sympathische (autonome) zenuwstelsel.

Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoongebonden factoren (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis etcetera), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig). De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

De belangrijkste effecten van amfetamine zijn:

  • Toename energie en alertheid
  • Toename zelfvertrouwen
  • Verminderde zelfkritiek
  • Onderdrukt vermoeidheid
  • Onderdrukt eetlust en hongergevoel
  • Verhoogt hartslag en bloeddruk
  • Vlotter praten
  • Motorische onrust
  • Verwijde pupillen
  • Droge mond

Nadat de amfetamine is uitgewerkt, treedt vermoeidheid op en heeft de gebruiker een katerig gevoel.

Werkingsduur:

Afhankelijk van de dosis en toedieningswijze houden de effecten 4 tot 8 uur aan.