Alcoholmedicatie

0
2425

Alcoholmedicatie

Alcoholmedicatie is grofweg in twee groepen in te delen: aversiemiddelen en zuchtremmers.

1. Aversiemiddelen

1.1 Disulfram (merknamen Antabus en Refusal)

Dit middel maakt dat iemand ziek wordt als het met alcohol gecombineerd wordt en zorgt ervoor dat de afbraak van alcohol door de lever wordt vertraagd. Hierdoor hoopt zich een stof (asceetaldehyde) op in het lichaam die erg giftig is. Gevolg: roodheid van de huid, een warm gevoel, kloppende hoofdpijn, misselijkheid of braken, dorst, transpiratie, bloeddrukdaling en pijn op de borst. Deze verschijnselen duren 30 minuten tot enkele uren en worden gevolgd door een diepe slaap en volledig herstel. Toediening kan op zijn vroegst plaatsvinden 24 uur nadat voor het laatst alcohol werd gebruikt (voor de veiligheid, bij een grote hoeveelheid drank 48 uur aanhouden). De werking van het middel duurt ongeveer twee dagen.

Voor wie is het geschikt?

 • voor diegene die voor een langere periode geen alcohol wil gebruiken
 • het is wenselijk het nemen van deze medicijnen te combineren met begeleidingsgesprekken bij een Instelling voor Verslavingszorg om het medisch verloop te begeleiden en ondersteuning te krijgen bij psychische en sociale aspecten van het niet meer drinken.

Wat zijn de bijwerkingen?

 • kans op vermoeidheid, slaperigheid,
 • hoofdpijn, maag- en darmklachten
 • huiduitslag of allergische huidreacties.
 • metaalachtige of knoflookachtige bijsmaak (in eerste twee weken gebruik)
 • kans op verminderde zin in seks of een verminderde potentie.

De bijwerkingen zijn meestal onschuldig en tijdelijk. Bij het gebruik van hoge dosis is er kans op een psychotische reactie, op een insult of toeval, of lever- en zenuwbeschadigingen.

2. Zuchtremmers of antitrekmiddelen

2.1 Naltrexon (merknaam Revia)

Naltrexon is een werkzaam bestanddeel in Revia en verminderd en onderdrukt een verhoogde alcoholconsumptie en de behoefte aan alcohol. Het kan dus drinkgedrag beïnvloeden en terugval voorkomen. De werking blijft, nadat men ermee stopt, nog minstens drie maanden bestaan. Wel moet men het dagelijks innemen om het beoogde effect te behalen. Revia kan pas ingenomen worden als men geen alcohol meer drinkt en werkt pas twee weken na inname omdat men een bloedspiegel van het middel moet opbouwen.

2.2. Acamprosaat (merknaam Campral)

Onderzoek heeft uitgewezen dat de werking van de hersenen een rol speelt bij het ontstaan van alcoholafhankelijkheid. Het brein went aan de stof alcohol waardoor er een sterke hunkering (zucht) ontstaat als alcohol niet meer wordt gedronken. Door regelmatig inname van Campral wordt de hunkering naar alcohol onderdrukt en helpt zo om het risico van terugval te verminderen.

Voor wie is Campral geschikt?

 • Voor mensen met een alcoholafhankelijkheid, ter voorkoming van hernieuwd alcoholgebruik
 • Bij een ontwenningsfase ter ondersteuning van de behandeling
 • Het is wenselijk het nemen van deze medicijnen te combineren met begeleidingsgesprekken bij een Instelling voor Verslavingszorg om het medisch verloop te begeleiden en ondersteuning te krijgen bij psychische en sociale aspecten van het niet meer drinken.
 • Belangrijk is dat de gebruiker van Campral er zeer bewust voor kiest te willen stoppen met alcoholgebruik. Het is geen wondermiddel.
 • Campral mag niet worden gebruikt door mensen met nierziekten, overgevoeligheid voor het middel, tijdens de zwangerschap of borstvoeding en bij ernstige leverziekten.

Wat zijn de  bijwerkingen?

 • kans op diarree en jeuk
 • misselijkheid, braken en buikpijn (minder vaak)
 • in een enkel geval kunnen er huidreacties optreden

De bijwerkingen zijn over het algemeen zwak en van voorbijgaande aard. Het slikken leidt niet tot heftige lichamelijke reacties (zoals bij bijvoorbeeld Refusal of Antabus) als het wordt gecombineerd met alcoholgebruik.

2.3 Baclofen (merknamen Lioresal en Kemstro)

Dit middel is een spierverslapper en wordt voorgeschreven bij o.a. MS en bepaalde vormen van spierkramp. In experimenteel onderzoek wordt bekeken of baclofen ook gebruikt kan worden bij de behandeling van alcoholisme. Het zou de hunkering naar alcohol verminderen en onderdrukken, vooral bij hogere doseringen, en het zou weinig tot geen bijwerkingen hebben.
In Nederland wordt baclofen nog niet standaard als middel tegen alcoholverslaving gebruikt omdat het niet is geregistreerd als middel tegen (alcohol-)verslaving. Wel wordt hier en daar door huisartsen en klinieken in het land met het middel geëxperimenteerd.
Uitgebreid gerandomiseerd experimenteel onderzoek naar (hoge doses) baclofen is nodig om vast te stellen of en hoe baclofen de hunkering naar middelen precies onderdrukt, en of langdurig gebruik, hoge en lage doseringen, veilig zijn en geen bijwerkingen hebben op langere termijn. Dit onderzoek lijkt er te komen, aangezien recentelijk bekend geworden is dat de Universiteit van Amsterdam in 2011 nog een grootschalig onderzoek gaat opstarten.
Baclofen zou ook succesvol zijn in de behandeling van verslaving aan andere middelen zoals nicotine, cocaïne of GHB. Maar ook hier is nader onderzoek nodig.

Reacties

reacties