#Alcohol

Alcohol

Alcohol is de werkzame stof in verschillende dranken zoals bier, wijn en jenever maar ook in mixdranken.

Zwakalcoholische drank en sterke drank

Alcohol is een natuurproduct dat ontstaat door gisting van gerst (bier) of druiven (wijn). Dit natuurlijke gistingsproces stopt bij ongeveer 15% alcohol. Dit wordt zwak alcoholhoudende drank genoemd. De scheikundige formule van alcohol (ethanol)= C2H5OH.

Door verhitting en afkoeling van zwak-alcoholhoudende drank (distilleren) kunnen hogere alcoholpercentages ontstaan. Dit wordt sterke drank genoemd.

Wat is een alcoholverslaving?

Een alcohol verslaving houdt in dat de gebruiker een afhankelijkheid heeft opgebouwd voor alcohol houdende substanties. Vaak hebben mensen met een alcohol verslaving een bepaalde hoeveelheid alcohol nodig om zichzelf zo gezegd normaal te kunnen voelen.

Alcohol en cultuur

Eén van de grote problemen met alcohol verslaving is, dat de gebruiker niet ontmoedigt wordt door de omgeving om te stoppen met het gebruik van alcohol. Het tegendeel is eerder waar, vaak wordt alcohol gebruik aangemoedigd. Dit kan ook problemen op leveren bij het stoppen met drinken. Waar de gebruiker in een vroeg stadium van verslaving zelf nog in staat is om te weigeren, zal hij over schreef worden getrokken door mensen die bijvoorbeeld het gebruikelijke biertje of wijntje voorzetten, waarna de persoon niet durft of niet meer kan weigeren. Het is daarom voor alcohol verslaafden belangrijk om vooraf aan te geven dat zij niet meer drinken, of om situaties en gelegenheden te mijden waar alcohol geschonken wordt.

Verloop

Alcohol is één van de populairste genotsmiddelen die we kennen in onze maatschappij, verslaving zal men ook niet snel toegeven. Het is erg gemakkelijk om van alcohol gebruik een gewenning te maken. Verslaving kan snel optreden maar zal zich vaker langzaam ontwikkelen. Men begint met drinken tijdens vrije tijd en sociale gelegenheden, maar gaat vroeger of later over op regulier gebruik. Gebruik dat niets te maken heeft met de gelegenheid, of de gelegenheid wordt zelfs opgezocht omdat er alcohol aanwezig is. Langzaam maar zeker wordt het gebruik frequenter totdat de afhankelijkheid zo sterk wordt dat er zowel geestelijke als lichamelijke klachten op treden ten gevolgen van intensief en regelmatig alcohol gebruik.

Men wordt geadviseerd niet meer dan 2 standaard glazen alcohol houdende drank per dag te nuttigen. Als men hier over heen gaat en op een zeer regelmatige basis alcohol nuttigt spreekt men van een verslaving. Toch zijn veel mensen het niet eens met deze conclusie. Dit is nóg een voorbeeld van hoe ingeburgerd en geaccepteerd alcohol gebruik is.

Verslaving

We spreken van een verslaving wanneer iemand niet meer zonder alcohol kan. Wanneer een hoeveelheid alcohol nodig is voor iemand om mentaal of fysiek te kunnen functioneren, echter raakt men van alcohol misbruik vaak ook disfunctioneel en heeft het ernstige gevolgen op gezondheid, omgeving en werk prestaties. Meer over de gezondheid's risico's van alcohol zijn hier te vinden.

Er zit in de mate van alcohol verslaving een groot verschil. Om er achter te komen wat voor gebruiker of verslaafde jij of een ander is kan je onder het kopje 'test je verslaving' een aantal tests doen om een indicatie te krijgen van de mate van verslaving.