Alcohol en ontwenning

0
4640

Alcohol en ontwenning

Afkicken van alcohol gaat niet zonder slag of stoot, het lichaam heeft een aantal dagen tot zeker een week nodig om zich aan te passen op het normale, alcohol vrije bio-ritme. De eerste dagen zijn vaak het hevigst, Een aantal factoren die mee spelen zijn: Hoe lang en hoe veel er gedronken is, lichamelijke conditie en gevoeligheid voor de stof.

Verschijnselen

Verschijnselen volgens Alcoholinfo.nl

  • Trillende handen, transpireren, misselijk, slecht slapen, vermoeid, onrustig, verhoogde bloeddruk, spierkramp, gespannen zijn. Dit komt meestal de eerste week voor. Met uitzondering van het slechte slapen en gespannen zijn, moeten de klachten na een paar dagen af gaan nemen.
  • Angstig, somber en lusteloos gevoel. Deze klachten kunnen langer aanhouden.
  • Toevallen of insult: een korte periode van bewustzijnsverlies al dan niet met heftige krampen. Dit komt niet zo vaak voor en treedt vooral op in de eerste week na het stoppen met drinken.
  • Delirium tremens: verlaagd bewustzijn met hallucinaties. Dit komt niet vaak voor en openbaart zich meestal binnen een week na het stoppen met drinken.
  • Vitamine B gebrek: door drinken van alcohol en een slecht eetpatroon wordt minder vitamine B1 door het lichaam opgenomen. Bij een tekort kunnen vermoeidheid, zenuwontstekingen en spierverlammingen ontstaan. Het is het aan te raden om bij het stoppen met alcoholgebruik extra vitamine B in te nemen.

Verschijnselen volgens Alcoholdebaas.nl

  • U kunt gaan trillen, transpireren en misselijk worden.
  • Uw maag kan van slag raken waardoor u kunt gaan braken.
  • De darmen reageren ook: u kunt diarree krijgen, of juist obstipatie (verstopping).
  • Ander symptomen zijn: een onrustig gevoel, angstiger, meer gespannen en er kunnen slaapproblemen optreden.

Gewoonlijk verdwijnen deze verschijnselen binnen een paar dagen tot maximaal een week. Van slaapproblemen kun je wat langer last houden. Je zal je elke dag wat beter gaan voelen als het je lukt het stoppen vol te houden. Het lichaam herstelt zich, ook gevoelens van onzekerheid en angst zullen afnemen als u niet meer drinkt.
Een minder vaak voorkomend verschijnsel is een alcoholinsult. Dit kan optreden wanneer je stopt, maar ook wanneer je nog drinkt. Het is een soort van epileptische aanval en het is raadzaam contact op te nemen met een huisarts, mocht dit zich voordoen.

Een ander ernstig probleem zijn delerium tremens, berucht vanwege het ‘beestjes’ zien. Er onstaat een toestand van opwinding en verwarring, het contact met de werkelijkheid raakt verstoord. De symptomen zijn angst, onrust en hallucinaties. Men ziet en hoort dingen die er niet zijn. Bij een delerium is medische hulp noodzakelijk. Neem bij twijfel contact op met een arts.

Geestlijk afkicken

Psychisch is het vaak het zwaarst om af te kicken van alcohol. Vooral als iemand voor langere tijd gedronken heeft, moet hij na het stoppen opnieuw leren omgaan met het leven zonder alcohol. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat het leven en de realiteit een stuk tastbaarder wordt. Men noemt het ook wel eens een ‘nuchtere high’. Als de omstandigheden goed zijn, dan is de realiteit zonder alcohol zo slecht nog niet. Het zijn echter vaak de moeilijke momenten waar men neigt terug te vallen in alcohol gebruik.

Veel alcohol gebruikers gebruiken alcohol als een soort van ‘zelf medicatie’. Een manier om te ontsnappen aan de problemen van het dagelijks leven. Voor deze mensen is het extra moeilijk omdat zij de onderliggende problematiek nu onder ogen moeten zien, zonder zich te verschuilen achter een dronken roes. Het is in deze gevallen verstandig om professionele hulp te zoeken, zodat zij begeleid kunnen worden en leren om gaan met hun problemen zonder alcohol.

Samenstelling van dit document

Dit document is samengesteld met behulp van websites zoals www.alcoholdebaas.nl enwww.alcoholinfo.nl

Reacties

reacties