Alcohol en beleid

0
1238

Alcohol en beleid

Het alcoholbeleid in Nederland wil schadelijk alcoholgebruik voorkomen.

Doel alcoholbeleid

 • Kinderen beginnen niet voor hun 18e met drinken; het liefst wordt het eerste contact met alcohol zo lang mogelijk uitgesteld
 • Jongeren gaan minder drinken
 • Minder mensen worden lichamelijk of geestelijk afhankelijk door overmatig alcoholgebruik
 • Minder schadelijke gevolgen van alcoholgebruik in bijzondere situaties: in het gezin, op het werk, in het verkeer en bij het uitgaan.

Maatregelen

 • Er komen nieuwe gerichte maatregelen om het aantal rijders onder invloed terug te dringen
 • De vroegsignalering van probleemdrinkers wordt uitgebreid
 • De politie gaat voortaan een blaastest afnemen bij verdachten van een geweldsmisdrijf
 • Een verbod op alcoholreclame op tv en radio tussen 6.00 en 21.00 uur
 • Verhoging van de accijns op bier met 2,3 cent per pijpje.

Gemeenten 

De gemeenten hebben meer bevoegdheden gekregen. Belangrijkste veranderingen zijn:

 • Het toezicht op de naleving van de wet komt geheel bij de gemeente te liggen. Gemeente krijgen meer bevoegdheden op het gebied van regelgeving en handhaving.
 • Jongeren onder de 18 jaar zijn zelf strafbaar wanneer ze in een horecagelegenheid of op de openbare weg in het bezit zijn van alcoholhoudende drank.
 • Aan supermarkten en andere detailhandelaren die meer dan drie keer in een jaar de DHW overtreden, kan de burgemeester een tijdelijk verkoopverbod opleggen.
 • Gemeenteraden krijgen de bevoegdheid toegangsleeftijden in de horeca te koppelen aan sluitingstijden.
 • Gemeenteraden krijgen de bevoegdheid prijsacties (Happy Hours, stuntprijzen) te reguleren.
 • Gemeenten worden verplicht voor paracommerciele instellingen (oa sport- en studentenverenigingen) een verordening op te stellen waarin oa de dagen en tijdstippen van alcoholverkoop worden vastgelegd.
 • Gemeenten moeten hun beleid rond preventie en handhaving verankeren in een preventie- en handhavingsplan.

Meer informatie

Reacties

reacties