• Behandeling amfetamine/speed

  Behandeling amfetamine

  Voor de behandeling van een amfetamineverslaving zijn verschillende interventies beschikbaar.

  Medicatie tegen deze verslaving is niet beschikbaar en er is nog geen ervaring met het verstrekken van amfetamine op medisch voorschrift. Voor psychosociale interventies zijn er voorzichtige aanwijzingen dat een speed/amfetamineverslaving ermee aangepakt kan worden.

  Farmacotherapie

  Er bestaat geen medicijn tegen verslaving aan amfetamine of methamfetamine.

  Amfetamine op medisch voorschrift

  Gehoopt wordt dat het voorschrijven van amfetamine op recept het gebruik van illegale amfetamine en het – riskante – inspuiten van deze drug kan verminderen. Het onderzoek dat tot nu toe is verricht, is te mager om dit met zekerheid te kunnen zeggen. In Australië worden voorbereidingen getroffen voor een experiment.

  Psychosociale interventies

  Er zijn aanwijzingen dat CGT en beloning van gewenst gedrag leiden tot een vermindering van het (bij)gebruik van amfetamine.

  Verantwoording en uitleg

  In 2004 zijn interventies voor het eerst onderzocht op effectiviteit en werkzaamheid. In 2006 werd dit onderzoek aangevuld met actuele gegevens; voor zover aanwezig. Hier vindt u de conclusies uit 2006 en de conclusies uit 2004.

  Lees voor een volledig overzicht van bevindingen:

 • Amfetamine/speed Wetgeving

  Amfetamine en wetgeving

  Amfetamine (speed) staat op lijst I van de Opiumwet en wordt beschouwd als een harddrug. Bezit, productie en handel zijn dus strafbaar.

  Het bezit van een kleine hoeveelheid amfetamine wordt in de praktijk niet met voorrang opgespoord en vervolgd. De politie treedt bij een gebruikershoeveelheid amfetamine meestal niet op. Wel kan de politie de amfetamine in beslag nemen.

  Het gebruik van drugs is in Nederland niet verboden. Wel kunnen gemeenten beslissen dat drugsgebruik in sommige gebieden wel strafbaar is, bijvoorbeeld om overlast te voorkomen. Bezoekers van dancefeesten lopen altijd kans om gecontroleerd te worden op bijvoorbeeld bezit van amfetamine en andere illegale drugs. Een gebruikershoeveelheid (0,5 gram poeder) wordt in beslag genomen en niet vervolgd.

 • Amfetamine/speed Aantoonbaarheid

  Aantoonbaarheid amfetamine

  Amfetamine (speed) is tot 3 dagen na gebruik aantoonbaar in de urine

  De aantoonbaarheid van een middel in bijvoorbeeld bloed of urine hangt af van een aantal factoren, waaronder de duur, frequentie en gebruikte hoeveelheid van het middel, het  metabolisme van de persoon in kwestie (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name de lever). Hoe vaker, meer en hoe langer men gebruikt, des te langer is een middel aantoonbaar. Drugs zijn langer aantoonbaar in urine dan in bloed.

 • Amfetamine/speed Prijsindicatie

  Prijs amfetamine

  De landelijke Trendwatch-monitor, de Antenne-monitor en het DIMS-project geven een indicatie van de prijs die een consument betaalt voor een gram amfetamine.

  • Op de Amsterdamse drugsmarkt werd in 2012 gemiddeld 10-15 euro voor een gram amfetamine betaald. Er is ook speed op de markt voor 5-7 euro, dit blijkt meestal ‘natte’ speed te zijn. Dit blijkt uit gegevens van Antenne 2012.
  • Consumenten die bij DIMS hun drugsmonster lieten testen, betaalden in 2012 gemiddeld 7 euro per gram. Dit is een stuk minder dan in 2011, toen er gemiddeld nog 9 euro voor een gram moest worden neergeteld.
 • Amfetamine/speed Combinatiegebruik

  Amfetamine en andere middelen

  Het gecombineerd gebruiken van amfetamine (speed) en andere middelen kan de risico’s vergroten of andere risico’s met zich mee brengen.

  Het gecombineerd gebruik van verschillende drugs of drugs met alcohol en/ of medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden.

  Amfetamine en alcohol

  Amfetamine wordt vaak gecombineerd met alcohol. Dit geeft meer kans op hoofdpijn, misselijkheid en een kater. Het vergroot ook het risico op uitdroging, oververhitting en hersenschade. Deze combinatie is ook extra belastend voor het hart. Gebruik van amfetamine vermindert het gevoel van dronkenschap, terwijl iemand dat wel is. Ook de coördinatie is slechter dan iemand inschat. Hierdoor kan iemand zichzelf gemakkelijk overschatten en in gevaarlijke situaties terechtkomen, bijvoorbeeld in het verkeer.

  Amfetamine en XTC

  XTC en amfetamine zijn beide stimulerende middelen. Samen met XTC overbelast dit het hart. De kans op lichamelijke uitputting is extra groot. De kater kan hevig zijn en de dagen erna kan de gebruiker zich leeg en uitgeblust voelen. Het gecombineerd gebruiken vergroot de kans op hersenschade, uitdroging en oververhitting. Bij gecombineerd gebruik van amfetamine met XTC wordt het bewustzijnsveranderende effect van XTC minder.

  Meer informatie over verschillende combinaties van alcohol en drugs en de risico’s hiervan zijn te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

 • Amfetamine/speed Zwangerschap

  Zwangerschap en Amfetamine

  Het gebruik van amfetamine (speed) tijdens de zwangerschap moet sterk worden afgeraden. Hoewel er weinig onderzoek over bekend is, is er een aantal risico’s waaraan de moeder de baby blootstelt door te gebruiken.

  De belangrijkste risico’s van gebruik van amfetamine tijdens de zwangerschap zijn:

  • Overbelasting hart en bloedvaten
   Door de sterk stimulerende werking kunnen zowel hart als bloedvaten van de foetus overbelast worden
  • Ondergewicht 
   De groei en ontwikkeling van de baby kan worden beïnvloed. Hierdoor kan het kind ondergewicht hebben bij de geboorte en vatbaarder zijn infecties
  • Gedrag
   Baby’s kunnen na de geboorte ander gedrag vertonen. Ze zijn dan onrustiger, huilen meer en maken moeilijker contact met hun omgeving.

  Amfetamine en borstvoeding

  Amfetamine komt door de moedermelk in het lichaam van het pasgeboren kind. Daarom moet amfetaminegebruik bij borstvoeding absoluut worden afgeraden.

 • Amfetamine/speed Risico’s

  Risico’s amfetamine

  Het gebruik van amfetamine (speed) brengt lichamelijke en geestelijke risico’s met zich mee.

  Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

  Van belang is dus om het drugs-  of alcoholgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte en lange termijn.

  Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

  Lichamelijke risico’s:

  • Overbelasting hart- en bloedvaten
   Door de verhoging van de hartslag en bloeddruk is speedgebruik riskant voor mensen met hart- en vaatziekten. Speedgebruik verhoogt het risico op hartritmestoornissen.
  • Kater 
   Na gebruik van amfetamine treden vaak vermoeidheid, slapeloosheid en depressieve gevoelens op. Een risico hierbij is dat de gebruiker opnieuw speed of andere middelen gaat gebruiken om de na-effecten te verlichten.
  • Uitputting en gewichtsverlies
   Amfetamine doet een aanslag op de lichamelijke reserves. Vermoeidheid is een signaal van het lichaam dat de grenzen zijn bereikt en dat het rust nodig heeft. Speed verdoezelt deze grens, zodat de gebruiker er gemakkelijk overheen gaat en zijn laatste reserves aanspreekt. Door slapeloosheid als gevolg van de stimulerende werking van speed, kan het lichaam zich minder snel herstellen. Langdurig gebruik van speed kan tot volledige uitputting leiden. Met verminderde weerstand als gevolg. Het gebrek aan eetlust levert gewichtsverlies op.
  • Schade aan tanden
   Door amfetaminegebruik kan de gebruiker gaan knarsetanden en bijt- of kauwbewegingen maken. Ook wordt er minder speeksel aangemaakt. Dit is schadelijk voor het gebit. Verminderde weerstand door uitputting, gecombineerd met een tekort aan voedingsstoffen, maakt dat nagels kunnen gaan afbrokkelen en tanden gaan loszitten of uitvallen.
  • Schade aan neus 
   Bij het snuiven van amfetamine kan het neusslijmvlies geïrriteerd en op den duur beschadigd raken.
  • Overdosering
   Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsverstoringen zoals hartritmestoringen, oververhitting, lever- en nierfalen en coma.
  • Hersenschade
   Er zijn aanwijzingen dat amfetamine bij langdurig en intensief gebruik kan leiden tot hersenschade, die mogelijk onherstelbaar is. Aanvullend onderzoek is echter nodig, om het exacte verband tussen gebruik van amfetamine en het ontstaan van hersenschade te kunnen vaststellen.
  • Oververhitting
   Amfetamine verhoogt de lichaamstemperatuur. Met name in een warme drukke omgeving en gecombineerd met een grote inspanning (bijvoorbeeld dansen) kan uitdroging en oververhitting ontstaan. Hierdoor kan het gebeuren dat de spieren en sommige organen, zoals de nieren, niet meer werken. Oververhitting kan levensgevaarlijk zijn, en is moeilijk te behandelen.
  • Samen met lichamelijke kwalen
   Amfetamine vergroot het risico op bijvoorbeeld hartritmestoornissen, een hartinfarct en hersenbloedingen. Voor mensen met een zwak hart, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie is het gebruik van speed gevaarlijk.

  Geestelijke risico’s:

  • Depressie en psychose
   Amfetamine beïnvloedt het gedrag. Het kan de gebruiker bij frequenter gebruik prikkelbaar, depressief of agressief maken. Soms leidt dit tot verward denken, achterdocht en achtervolgingswaanzin.
   Ook kunnen zware gebruikers kunnen het gevoel krijgen dat er beestjes op, in of onder de huid kruipen. Soms wordt de huid daarom tot bloedens toe opengekrabd.
  • Verslaving
   Amfetamine kent vrijwel geen ontwenningsverschijnselen. Amfetamine geeft dan ook weinig tot geen lichamelijk afhankelijkheid. Geestelijke afhankelijkheid kan vrij snel optreden bij regelmatig gebruik.
   Regelmatig gebruik kan beginnen doordat men de na-effecten van gebruik wil opheffen met een nieuwe dosis. Iemand die frequent gebruikt kan gaan denken dat hij niet goed kan functioneren of geen plezier kan maken zonder het gebruik van amfetamine. De oorzaak van geestelijke afhankelijkheid ligt er in dat amfetamine inwerkt op dopamine, de neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij het beloningssysteem. Ook speelt mee dat er tolerantie optreedt, waardoor meer nodig is voor hetzelfde effect.

  Overige risico’s:

  • Verkeer
   Omdat amfetamine overmoedig maakt en de coördinatie verstoord kan raken, gaan verkeer en speedgebruik niet samen. Ook kan bij langdurig gebruik plotseling de vermoeidheid toeslaan waardoor de gebruiker in slaap valt achter het stuur. Rijden onder invloed van amfetamine is dan ook verboden. Dit verbod geldt overigens ook voor alle andere psycho-active stoffen.
  • Samenstelling amfetamine
   Hoewel uit onderzoek blijkt dat dit in Nederland zelden het geval is, bestaat er altijd de kans dat speed vervuild is met stoffen die meer risico voor de gezondheid geven dan speed.

  Mensen die toch amfetamine (speed) willen gebruiken kunnen de risico’s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken.  Meer informatie hierover is te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

 • Amfetamine/speed Effecten

  Effecten amfetamine

  Amfetamine (speed) werkt stimulerend op zowel het lichaam als de geest doordat het inwerkt op het centrale zenuwstelsel en het sympathische (autonome) zenuwstelsel.

  Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoongebonden factoren (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis etcetera), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig). De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

  De belangrijkste effecten van amfetamine zijn:

  • Toename energie en alertheid
  • Toename zelfvertrouwen
  • Verminderde zelfkritiek
  • Onderdrukt vermoeidheid
  • Onderdrukt eetlust en hongergevoel
  • Verhoogt hartslag en bloeddruk
  • Vlotter praten
  • Motorische onrust
  • Verwijde pupillen
  • Droge mond

  Nadat de amfetamine is uitgewerkt, treedt vermoeidheid op en heeft de gebruiker een katerig gevoel.

  Werkingsduur:

  Afhankelijk van de dosis en toedieningswijze houden de effecten 4 tot 8 uur aan.