• Experiment met goedkoop middel tegen ghb-verslaving

  Onrust over levensgevaarlijk thuisgebruik GHB, grensoverschrijdend onderzoek start in Rucphen

  RUCPHEN – Steeds meer GHB-verslaafden gebruiken de drugs thuis, waarbij de kans op een fatale overdosis veel groter is. Dat zeggen experts van verslavingsinstantie Mainline en het Centrum voor Verslavingsonderzoek. Om uiteindelijk deze trend tegen te kunnen gaan, starten de instituten een groot onderzoek in de regio Rucphen dat wordt uitgebreid naar andere plekken in Nederland en België.

  “We starten het onderzoek in Rucphen, omdat dit een van de bekende brandhaarden in Nederland is. Het probleem is daar groot. Dat tonen eerdere onderzoeken aan”, zo zegt Sanne van Gaalen van Mainline.

  Gebruikers vinden het normaal om ‘out’ te gaan

  Volgens Van Gaalen is thuisgebruik van GHB gevaarlijker dan in bijvoorbeeld een discotheek. De vloeibare drug laat zich moeilijk doseren en gebruikers vinden het heel normaal dat ze ‘out’ gaan en dus in een coma raken. “Als gebruikers in coma raken, is er niemand in de buurt om ze te helpen. Het loopt dan in sommige gevallen verkeerd af.”

  Hoe vaak is niet duidelijk, omdat het aantal gebruikers dat komt te overlijden niet apart wordt bijgehouden. Bovendien verdwijnt GHB snel uit het lichaam, waardoor het soms moeilijk is aan te wijzen als doodsoorzaak.

  Eerst in gesprek met verslavingszorg

  In Rucphen is dinsdag het eerste gesprek tussen de twee onderzoeksinstanties, de wijkagent en de lokale verslavingszorg. De onderzoekers gaan op een later tijdstip voor het eerst in gesprek met bij hen bekende GHB-gebruikers.

  De hoop is dat die gebruikers de andere verslaafden die zij kennen in contact brengen met de onderzoekers. “Aan deze groep vragen we ook weer of ze mensen kennen die GHB gebruiken. Via deze sneeuwbaltechniek hopen we de anonieme thuisgebruikers snel in beeld te kunnen brengen en ook het werkgebied te vergroten.”

  Interviews in vragenlijsten

  Uiteindelijk willen de onderzoekers tweehonderd GHB-verslaafden spreken. Daar hebben ze vijf maanden voor uitgetrokken. De gebruikers krijgen vragenlijsten en bij sommigen nemen de instanties diepte-interviews af. De onderzoekers krijgen steun van de Europese Unie en het Fonds Psychische Gezondheid.

  GHB is een populaire drug, omdat het goedkoop en makkelijk thuis is te maken. De doorzichtige vloeistof zorgt na inname voor een vrolijk en ontspannen gevoel. Het is enorm verslavend en afkicken blijkt vaak erg moeilijk. Volgens Van Gaalen valt tweederde van de gebruikers na behandeling terug.

  Psychose bij afkicken

  In één keer afkicken kan bovendien levensgevaarlijk zijn. Verslaafden kunnen in een psychose raken of in het uiterste geval doodgaan.

  In januari werd bekend dat het aantal GHB-gebruikers in West-Brabant de afgelopen jaren explosief is gestegen. In de gemeentes Rucphen, Etten-Leur en Oosterhout is de problematiek het grootst.

  Bron: Omroep Brabant

 • GHB Wetgeving

  GHB en de wet

  Sinds mei 2012 valt GHB onder de Opiumwet, lijst I.

  De overheid treedt hard op tegen de handel in GHB. Op illegale verkoop staan zware straffen. Gebruikers worden niet actief vervolgd.

  Verkrijgbaarheid

  GHB was tot 7 mei 1996 verkrijgbaar in smartshops. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de verkoop verboden nadat 6 jongeren in levensgevaar in het ziekenhuis werden opgenomen, na het gebruik van GHB in combinatie met alcohol. GHB stond vanaf 2002 tot mei 2012 op lijst II van de Opiumwet.
  Sinds 9 mei 2012 staat GHB op lijst I van de Opiumwet, net als bijvoorbeeld heroïne, cocaïne en ecstasy.

  Van lijst II naar lijst I

  In 2011 heeft het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) een nieuwe risicoschatting ten aanzien van GHB opgesteld.
  De belangrijkste aanbeveling was om GHB te verplaatsen van lijst II naar lijst I van de Opiumwet. Het CAM adviseert dit in verband met het toegenomen gebruik van GHB, het matig tot grote risico op verslaving en de risico’s voor de gezondheid van de gebruiker, met name bewustzijnsverlies. De minister heeft dit advies overgenomen en sinds 9 mei 2012 staat GHB op lijst I van de Opiumwet. Met deze maatregel zijn tevens de voorbereidingshandelingen voor de productie van GHB strafbaar gesteld, en kan er dus worden ingegrepen als iemand daadwerkelijk de productie van GHB aan het voorbereiden is.

 • GHB Aantoonbaarheid

  Aantoonbaarheid GHB

  GHB wordt snel afgebroken in het lichaam.

  De aantoonbaarheid van een middel in bijvoorbeeld bloed of urine hangt af van een aantal factoren, waaronder de duur, frequentie en gebruikte hoeveelheid van het middel, het  metabolisme van de persoon in kwestie (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name de lever). Hoe vaker, meer en hoe langer men gebruikt, des te langer is een middel aantoonbaar. Drugs zijn langer aantoonbaar in urine dan in bloed.

  Zelfs na hoge doseringen is het na 8 uur in bloed en na 12 uur in urine niet meer aan te tonen. Er wordt daarom alleen op GHB getest (bijvoorbeeld in de urine) als er sprake is van acute vergiftiging.

 • GHB Prijsindicatie

  Prijs GHB

  De Antenne-monitor en het DIMS-project geven een indicatie van de prijs die een consument betaalt voor een enkele dosis GHB, dan wel een liter van dit middel.

  • Uit  de gegevens van Antenne 2012 blijkt, dat in Amsterdam in 2012 voor een buisje van 5 ml GHB tussen de 5 en 10 euro werd betaald. De meest gangbare prijs was vijf euro.
  • In 2012 betaalden consumenten die bij het DIMS hun GHB lieten testen ongeveer 3 euro per 5 ml. Dit was hetzelfde bedrag als in 2011.
 • GHB Combinatiegebruik

  GHB met andere middelen

  Het gecombineerd gebruik van verschillende drugs of drugs met alcohol en/ of medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden.

  GHB en alcohol

  GHB en alcohol versterken elkaars dempende werking. Ze onderdrukken de ademhaling. Daardoor kan een kleine hoeveelheid GHB al teveel zijn. De gebruiker kan hierdoor in coma raken en zelfs overlijden. Het is dus zaak om geruime tijd voor en na GHB-gebruik geen alcohol te drinken.

  GHB en cannabis

  Zowel GHB als cannabis hebben een verdovende werking. Er zijn weinig specifieke effecten en risico’s van deze combinatie bekend. Een gebruiker weet dus niet welke (onaangename) onverwachte effecten het geeft.

  GHB en cocaïne

  GHB en cocaïne kunnen een gevaarlijke wisselwerking hebben. Omdat cocaïne stimulerend werkt, merkt een gebruiker minder van de verdovende werking van GHB. Hierdoor neemt deze snel te veel GHB. Als de cocaïne uitwerkt en er zit nog veel GHB in het lichaam kan iemand plotseling zijn bewustzijn verliezen (‘out gaan’).

  GHB en speed

  Speed en GHB hebben, net als cocaïne, een tegengesteld effect. Speed werkt stimulerend. Daardoor merkt een gebruiker minder van de verdovende werking van GHB. Hierdoor neemt die snel te veel GHB. Als de speed uitwerkt en er zit nog veel GHB in het lichaam kan iemand plotseling ‘out gaan’.

  GHB en XTC

  Omdat XTC stimulerend werkt, merkt een gebruiker minder van de verdovende werking van GHB. Hierdoor neemt deze snel te veel GHB. Als de XTC uitgewerkt raakt en er zit nog veel GHB in het lichaam kan hij plotseling ‘out’ gaan. GHB kan door de verdovende werking, de bewustzijnsveranderende effecten van XTC versterken.

  GHB en paddo’s

  Het vergroot de kans op psychische klachten zoals angst en paniek. Verder zijn er nog weinig specifieke effecten en risico’s van deze combinatie bekend. Een gebruiker weet dus niet welke (onaangename) onverwachte effecten het nog meer geeft.

  Meer informatie over verschillende combinaties van alcohol en drugs en de risico’s hiervan zijn te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

 • GHB Zwangerschap

  GHB en zwangerschap

  Er is weinig bekend over de schadelijkheid van GHB tijdens de zwangerschap.

  Het gebruik van drugs tijdens de bevruchting, zwangerschap, en/of borstvoeding is onderwerp van onderzoek. Van veel middelen is nog niet helemaal bekend welke schade het gebruik bij bevruchting, zwangerschap en/of borstvoeding toebrengt aan het (ongeboren) kind. Om eventuele schade zoveel mogelijk uit te sluiten, wordt aangeraden helemaal geen drugs te gebruiken als je zwanger wilt worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft.

  Het gebruik van drugs kan soms gepaard gaan met een roekeloze levensstijl. Deze levensstijl kan leiden tot lichamelijke en geestelijke uitputting van de moeder. Dit kan gevaarlijk zijn voor het kind omdat het hierdoor te weinig voedingsstoffen binnen krijgt om zich goed te kunnen ontwikkelen.

  Het is nog niet bekend wat het effect is van gebruik van GHB tijdens de periode van borstvoeding. Mogelijk zijn er negatieve effecten. Het gebruik van GHB tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding wordt afgeraden.

 • GHB Risico’s

  Risico’s GHB

  Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter.

  Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

  Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

  Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

  Overzicht van alle risico’s:

  • Bewustzijnsverlies (‘out gaan’)
   Bij hoge doseringen is er kans op bewusteloos raken. Het gevaar bestaat dat iemand stikt in zijn eigen tong of braaksel als hij buiten bewustzijn is. De combinatie van GHB met alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen vergroot de kans op ernstige ademhalingsstoornissen die levensbedreigend kunnen zijn. Deze middelen versterken de verdovende werking van GHB.
  • Kwetsbaarheid 
   Door het gebruik van hoge doseringen GHB kunnen grenzen vervagen, waardoor de gebruiker soms dingen doet die hij eigenlijk niet wil. Anderen kunnen daar misbruik van maken of er last van hebben. Als de gebruiker buiten bewustzijn is (of erg ver heen is) heeft hij niet in de hand wat er met hem gebeurt. Hij is dan afhankelijk van de hulp en betrouwbaarheid van anderen.
  • Afhankelijkheid
   De laatste tijd melden zich meer gebruikers van GHB bij de hulpverlening dan voorheen. Regelmatig GHB-gebruik leidt snel tot afhankelijkheid. Bij dagelijks gebruik treden ontwenningsverschijnselen als trillingen en slapeloosheid op. Als dit gebruik enkele maanden wordt voortgezet, kan stoppen met het gebruik leiden tot ernstiger ontwenningsverschijnselen als depressie, angsten, verwardheid, hallucinaties en zelfs hartritmestoornissen, een delirium of epileptische aanval. Dit kan levensgevaarlijk zijn. Daarom wordt mensen die hun dagelijkse GHB-gebruik willen stoppen, aangeraden een arts te raadplegen.
  • Hersenschade
   Er zijn aanwijzingen dat langdurig GHB-gebruik tot hersenschade kan leiden. Dit zou verklaren waarom sommige gebruikers last hebben van geheugenproblemen, leerproblemen en concentratieproblemen.
   Ook het herhaaldelijk out gaan kan vermoedelijk tot hersenschade leiden, doordat er een tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen ontstaat. Meer onderzoek hiernaar moet hierover meer duidelijkheid over geven.

  Mensen die toch GHB willen gebruiken kunnen de risico’s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken.  Meer informatie hierover is te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

 • GHB Effecten

  Effecten GHB

  GHB wordt via het bloed in de hersenen opgenomen. Het effect van GHB kan per persoon verschillen. Dit hangt bijvoorbeeld af van: gewicht, ervaringen met het middel en individuele gevoeligheid voor de werking van GHB.

  Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoongebonden factoren (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis etcetera), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig). De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

  Lichamelijke effecten:

  • Seksueel stimulerend;
  • Misselijkheid en overgeven (kan ook al bij een kleine dosis);
  • Duizeligheid (kan ook al bij een kleine dosis);
  • Slap gevoel in de spieren;
  • Stuiptrekkingen in ledematen en gezicht (kan ook al bij een kleine dosis).

  Bij hogere dosering:

  • Overvallen worden door een onbedwingbare slaap en als een blok in slaap vallen. Dit lijkt veel op het effect van een grote dosis alcohol. Bij het wakker worden is iemand vaak erg alert, maar ook gedesoriënteerd en geagiteerd;
  • Bewusteloosheid.

   

  Geestelijke effecten:

  • Geeft een ontspannen gevoel, door gebruikers ook wel omschreven als alcoholachtige roes;
  • Tijdelijk geheugenverlies (kan ook al bij een kleine dosis).

  Werkingsduur

  GHB begint na 5 tot 30 minuten te werken. De effecten houden ongeveer 3 uur aan.