• Slaapmiddelen Behandeling

  Behandeling slaap- en kalmeringsmiddelen

  Een probleemgebruiker is niet zonder meer te herkennen. Maar er zijn wel signalen.

  Iemand zit in de gevarenzone als deze:

  • Benzodiazepines gebruikt zonder iets aan de werkelijke oorzaken van de problemen te doen
  • Steeds maar om herhalingsrecepten blijft vragen
  • Benzodiazepines langer dan 2 weken achter elkaar gebruikt.

  Stoppen

  Wie na langdurig gebruik van benzodiazepines wil stoppen, moet rekenen op een moeilijke periode. De oude klachten kunnen in verhevigde mate terugkomen. Ook kunnen er nieuwe klachten bij komen, zoals hoofdpijn, zweten, spraak- en kijkstoornissen, duizeligheid, trillen, misselijkheid en benauwdheid. Er zijn ook mensen die zeer prikkelbaar, agressief of depressief worden.

  Met enig geluk duurt deze periode een paar weken. Maar bij sommige mensen duren deze klachten veel langer.

 • Slaapmiddelen Beleid

  Slaap- en kalmeringsmiddelen en beleid

  Het voorschrijven van slaap- en kalmeringsmiddelen gebeurt door artsen.

  In het verleden kwam het regelmatig voor dat slaap- en kalmeringsmiddelen makkelijk werden voorgeschreven. Dit leidde tot ongecontroleerd, langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen. Tegenwoordig zijn huisartsen veel voorzichtiger met het voorschrijven van deze middelen en houden ze veel beter zicht op het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen door de patiënt.

  Het ministerie van VWS wil het chronisch gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen terugdringen. Per 1 januari 2009 is de vergoeding van slaap- en kalmeringsmiddelen vervallen. Alleen voor een kleine groep patiënten blijft de vergoeding vanuit de basisverzekering bestaan.

 • Slaapmiddelen Wetgeving

  Slaap- en kalmeringsmiddelen en de wet

  Slaap- en kalmeringsmiddelen vallen onder de Geneesmiddelenwet, maar staan ook op lijst II van de Opiumwet.

  In veel landen is het bezit van benzodiazepines verboden. Benzodiazepines kunnen niet zomaar meegenomen worden naar het buitenland. Voor de meeste Europese landen (de Schengenlanden) is een geneesmiddelenverklaring nodig. Voor andere landen moet contact worden opgenomen met de ambassade of het consulaat van het betreffende land in Nederland. Elk land heeft namelijk een eigen beleid als het gaat om het invoeren van geneesmiddelen voor persoonlijk gebruik.

   

 • Slaapmiddelen Aantoonbaarheid

  Aantoonbaarheid slaap- en kalmeringsmiddelen

  De aantoonbaarheid van slaap en kalmeringsmiddelen in bijvoorbeeld bloed of urine hangt af van een aantal factoren, waaronder de duur, frequentie en gebruikte hoeveelheid van het middel.

  Daarnaast is het metabolisme van de persoon in kwestie (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name de lever) van belang. Hoe vaker, meer en hoe langer men gebruikt, des te langer is een middel aantoonbaar. Drugs zijn langer aantoonbaar in urine dan in bloed.

  Slaapmiddelen worden meestal snel opgenomen en ook weer snel afgebroken. Kalmeringsmiddelen worden langzamer opgenomen en werken lang door. Afhankelijk van het gebruikte middel zijn slaap- en kalmeringsmiddelen 12 uur tot twee weken na gebruik in de urine aantoonbaar.

 • Slaapmiddelen Combinatiegebruik

  Slaap- en kalmeringsmiddelen met andere middelen

  Het gecombineerd gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen met drugs, alcohol en/of medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden.

  Het combineren van slaap- en kalmeringsmiddelen met alcohol is riskant. Benzodiazepines en alcohol zijn beide verdovende middelen, die elkaars werking kunnen versterken. Een borreltje aan het eind van de dag lijkt geen kwaad te kunnen. Maar als de benzodiazepine van de vorige dag nog aan het werk is, kunnen de effecten van zowel alcohol als de benzodiazepine opeenstapelen.

 • Slaapmiddelen Zwangerschap

  Zwangerschap en slaap- en kalmeringsmiddelen

  Wat is het effect van slaap- en kalmeringsmiddelen op het verloop van de zwangerschap?

  Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen kan schadelijk zijn voor de baby. Van sommige benzodiazepines is bekend dat ze een verhoogde kans geven op aangeboren afwijkingen. Gebruik tijdens het laatste trimester van de zwangerschap veroorzaakt onthoudingsverschijnselen bij de pasgeboren baby. Bij borstvoeding komt een belangrijk deel van de werkzame stof in de moedermelk terecht.

 • Slaapmiddelen Risico’s

  Risico’s slaap- en kalmeringsmiddelen

  Het gebruik van alcohol en drugs en ook dus slaap- en kalmeringsmiddelen,is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik).

  Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

  Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

  Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

  • Verdoezelen problemen
   Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen lossen geen problemen op, maar verdoezelen ze. Slaapproblemen en spanningsklachten zijn signalen die duidelijk maken dat er iets niet in orde is. Het risico bestaat dat iemand niet meer kijkt naar de oorzaken van de problemen en niet tot een oplossing komt.
  • Verslaving
   Veel mensen raken geestelijke afhankelijk van slaap- en kalmeringsmiddelen. Ze verlangen steeds sterker naar het middel en voelen zich niet meer prettig zonder. Stoppen levert problemen op: mensen voelen zich ellendig. Problemen die zijn weggedrukt door slaap- en kalmeringsmiddelen komen weer in alle hevigheid naar boven. Hierdoor ontstaat de neiging om weer te gaan gebruiken.
  • Steeds meer nodig voor hetzelfde effect
   Bij het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen treedt tolerantie op: het lichaam went er snel aan. Na verloop van tijd is er een hogere dosis nodig voor hetzelfde effect. Dit kan al gebeuren na twee weken.
  • Ontwenningsverschijnselen bij stoppen
   Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen leidt tot lichamelijke afhankelijkheid. Wanneer iemand stopt na langdurig gebruik kunnen ontwenningsverschijnselen ontstaan: hoofdpijn, zweten, duizeligheid, trillen, misselijkheid, benauwd zijn.
  • Veranderingen in persoonlijkheid
   Bij langdurig gebruik kan de persoonlijkheid veranderen: gevoelens van liefde, blijdschap en genieten raken verdoofd. Het leven lijkt vlak en kleurloos. De gebruiker wordt steeds onverschilliger en heeft steeds minder belangstelling voor andere zaken.
  • Ongelukken
   Door het spierverslappende en versuffende effect is de kans op ongelukken groter. Vooral bij ouderen komen valpartijen voor.
  • Verkeer
   Benzodiazepines zijn van invloed op het reactie- en concentratievermogen en dus gevaarlijk in het verkeer. Eventuele sufheid gaat na verloop van tijd wel over, maar dat is bedrieglijk. Het reactievermogen blijft verminderd.
 • Slaapmiddelen Effecten

  Effecten slaapmiddelen

  Hoe werken slaap- en kalmeringsmiddelen en wat is het effect?

  Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoongebonden factoren (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis etcetera), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig). De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

  Werking

  Benzodiazepines werken remmend op de hersenactiviteit. Ze zorgen voor kalmering, slaperigheid en spierverslapping. Bij problemen met inslapen wordt vaak een snelwerkend slaapmiddel voorgeschreven. Een langerwerkend kalmeringsmiddel kan worden voorgeschreven bij stress of zorgen die iemand de hele dag bezighouden.

  Effecten

  Uit onderzoek (onder meer van Norman Zinberg) blijkt, dat het effect van een middel afhankelijk is van het middel zelf (drug), de persoon die het middel gebruikt (set), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (setting).  De sterkte, dosering en zuiverheid van het middel, maar ook persoonsgebonden factoren als ziektegeschiedenis, ervaringen met het middel en de verwachtingen ten aanzien van de effecten, en een rustige veilige of drukke onveilige ruimte waarin wordt gebruikt, al deze factoren tesamen bepalen het uiteindelijke effect. De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

  • Ontspanning
  • Slaapmiddelen zorgen voor beter (in)slapen
  • Kalmeringsmiddelen maken mensen rustiger. Nervositeit, angsten en zorgen worden minder
  • Sufheid
  • Onverschilligheid
  • Zelfoverschatting;
  • Afname concentratie- en reactievermogen
  • Hoofdpijn
  • Vermoeidheid
  • Katterig of leeg gevoel
  • Duizeligheid
  • Somberheid
  • Minder interesse in seks