• Cocaïne Wetgeving

  Cocaïne en de wet

  Cocaïne staat op lijst I van de Opiumwet en wordt beschouwd als een harddrug. Bezit, productie en handel zijn dus strafbaar.

  Het bezit van een kleine hoeveelheid cocaïne wordt in de praktijk niet met voorrang opgespoord en vervolgd. De politie treedt bij een gebruikershoeveelheid cocaïne meestal niet op. Wel kan de politie de cocaïne in beslag nemen.

  Het gebruik van drugs is in Nederland niet verboden. Wel kunnen gemeenten kunnen beslissen dat drugsgebruik in sommige gebieden wel strafbaar is, bijvoorbeeld om overlast te voorkomen. Bezoekers van dancefeesten lopen altijd kans om gecontroleerd te worden op bijvoorbeeld bezit van cocaïne en andere illegale drugs. Een gebruikershoeveelheid (0,5 gram poeder) wordt in beslag genomen en meestal niet vervolgd.

 • Cocaïne Prijsindicatie

  Prijs cocaïne

  De landelijke Trendwatch-monitor, de Antenne-monitor en het DIMS-project geven een indicatie van de prijs die een consument betaalt voor een gram cocaïne.

  • Op de Amsterdamse drugsmarkt in 2012 kostte een gram cocaïne gemiddeld tussen de 50-60 euro. Dat blijkt uit Antenne 2012.
  • Consumenten die in 2012 hun cocaïnemonster hebben aangeleverd bij het DIMS betaalden voor een gram cocaïnepoeder gemiddeld 55 euro, en dat is vrijwel hetzelfde als er in 2011 voor werd betaald.
 • Cocaïne Combinatiegebruik

  Cocaïne en andere middelen

  Het gecombineerd gebruik van verschillende drugs of drugs met alcohol en/ of medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden.

  Cocaïne en alcohol

  • Cocaïne en alcohol hebben een tegengestelde werking. Cocaïne pept op, alcohol verdooft en maakt dronken. Het lijkt een goede combinatie, maar het is schadelijk voor de gezondheid. Door de tegengestelde werking overschrijden gebruikers vaak hun grenzen. Ze gebruiken dan snel te veel cocaïne;
  • De combinatie is extra belastend voor hart en lever. De combinatie zorgt voor de vorming van een nieuwe stof: coca-ethyleen, die belastend is voor het hart;
  • Overschatting van de eigen rijvaardigheden onder invloed van cocaïne vergroot de kans op verkeersongelukken.

  Cocaïne en XTC

  • Cocaïne en XTC worden vaak samen gebruikt om langer te kunnen doorgaan. Het vergroot de kans op uitdroging en oververhitting;
  • XTC kan leiden tot veranderingen in de hersenen, met daarbij de kans op aantasting van het geheugen, de concentratie en de stemming (neerslachtigheid / lusteloosheid). Mogelijk vergroot de combinatie van cocaïne en XTC dit risico;
  • De combinatie overbelast het hart. De kans op lichamelijke uitputting is extra groot;
  • Na gecombineerd gebruik kan men dagenlang een uitgeblust gevoel hebben.

  Cocaïne en hasj/wiet

  • Cocaïne en hasj/wiet vergroot de kans op psychische klachten (angst, onrust).

  Meer informatie over verschillende combinaties van alcohol en drugs en de risico’s hiervan zijn te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

 • Cocaïne Zwangerschap

  Cocaïne en zwangerschap

  Als je zwanger wilt worden is het raadzaam al enige tijd voor de conceptie stoppen met cocaïnegebruik; dit geldt voor zowel man als vrouw.

  Het gebruik van drugs tijdens de bevruchting, zwangerschap, en/of borstvoeding is onderwerp van onderzoek. Van veel middelen is nog niet helemaal bekend welke schade het gebruik bij bevruchting, zwangerschap en/of borstvoeding toebrengt aan het (ongeboren) kind. Om eventuele schade zoveel mogelijk uit te sluiten, wordt aangeraden helemaal geen drugs te gebruiken als je zwanger wilt worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft.

  • De kwaliteit van sperma en eicellen kan door drugsgebruik afnemen;
  • Cocaïnegebruik tijdens de zwangerschap leidt bij de moeder en bij het kind tot verhoogde bloeddruk. Hierdoor kan het ongeboren kind hersenbloedingen krijgen;
  • Door het samenknijpen van de aderen komt er te weinig bloed en zuurstof bij de baby. Hierdoor kan het kind zich niet goed ontwikkelen;
  • Er is meer kans op vroegtijdige geboorte, groeiachterstand en hersenbeschadiging;
  • Het kind kan in de baarmoeder sterven.

  Over de risico’s van het gebruik van cocaïne voor tijdens of na de zwangerschap kun je meer lezen op www.drugsinfo.nl

 • Cocaïne Aantoonbaarheid

  Aantoonbaarheid cocaïne

  Cocaïne is tot maximaal 3 dagen na gebruik aantoonbaar.

  De aantoonbaarheid van een middel in bijvoorbeeld bloed of urine hangt af van een aantal factoren, waaronder de duur, frequentie en gebruikte hoeveelheid van het middel, het  metabolisme van de persoon in kwestie (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name de lever). Hoe vaker, meer en hoe langer men gebruikt, des te langer is een middel aantoonbaar. Drugs zijn langer aantoonbaar in urine dan in bloed.

  Cocainegebruik is tot 3 dagen na gebruik nog aantoonbaar in de urine.
  Als in korte tijd heel veel gebruikt wordt (ook wel bingegebruik genoemd), én de gebruiker gebruikt al lange tijd cocaïne, dan is het tot 8 dagen aantoonbaar in de urine.

 • Cocaïne Risico’s

  Risico’s cocaïne

  Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

  Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

  Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

  Een overzicht van alle risico’s:

  • Verslavend?
   Cocaïne is lichamelijk niet (of zelden) verslavend. Regelmatig gebruik van cocaïne kan wel leiden tot geestelijke afhankelijkheid. Vooral als het gebruikt wordt om in een goede stemming te komen of om het zelfvertrouwen te vergroten. De drempel om in stressvolle situaties te gebruiken is dan veel lager.
  • Gezondheidsrisico’s
   Mensen met een zwak hart, zwakke vaten, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie lopen extra gezondheidsrisico’s.
  • Agitatie
   Mensen die vaak cocaïne gebruiken worden vaak rusteloos en raken snel geïrriteerd. Zelfvertrouwen kan doorslaan in overmoed, en dit kan weer leiden tot gevaarlijke situaties zoals onder invloed deelnemen aan het verkeer.
  • Beschadiging neusholte
   Door het snuiven van cocaïne trekken de bloedvaten in de neus samen. Bij veelvuldig gebruik kan het slijmvlies in de neus hierdoor beschadigen. Als cocaïne bij het snuiven in de voorhoofdsholte terechtkomt, kunnen daar verstoppingen en hoofdpijn ontstaan.
  • Uitputting
   Cocaïne neemt vermoeidheidsgevoelens weg. De gebruiker kan daardoor energiereserves gaan gebruiken, omdat hij zijn natuurlijke grens niet meer voelt. Samen met het risico op slapeloosheid leidt dat tot uitputting. Dit is voor een deel van de gebruikers een reden om opnieuw te gebruiken of hiermee door te gaan.
  • Waanvoorstellingen
   Zwaar gebruik kan leiden tot waanvoorstellingen. Deze geven vaak weer angst en paniek. Achterdocht (‘paranoia’ ) of zich bedreigd voelen kan omslaan in agressie. Wie vaak cocaïne gebruikt, kan het gevoel krijgen dat er beestjes onder zijn huid zitten. Hij krijgt ernstige jeuk, en krabt zich soms tot bloedens toe.
  • Vermindering eetlust
   Wie regelmatig en veel cocaïne gebruikt, verliest de eetlust, vermagert daardoor en doet een aanslag op zijn lichamelijke conditie.
  • Infecties
   Vooral door onzorgvuldig en onhygiënisch spuiten kunnen infecties en ontstekingen ontstaan. Bij het delen van spuitattributen, en mogelijk ook bij het delen van een basepijp wanneer er sprake is van wondjes aan de lippen, bestaat het risico op verspreiding van infectieziekten. Bovendien neemt de weerstand tegen infecties af door cocaïnegebruik.
  • Basecoke
   Gebruik van basecoke brengt extra lichamelijke risico’s met zich mee, zoals aantasting van de longen.

  Mensen die toch cocaïne willen gebruiken kunnen de risico’s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken. Meer informatie hierover is te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

 • Cocaïne Effecten

  Effecten cocaïne

  Het gebruik van cocaïne veroorzaakt een aantal lichamelijke en geestelijke effecten.

  Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoongebonden factoren (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis etcetera), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig). De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

  Lichamelijke effecten

  • Hongerprikkel verdwijnt, minder eetlust;
  • Pijnstillend op plek waar het mee in contact is geweest;
  • Seksueel stimulerend;
  • Meer energie;
  • Bij een hoge dosis is er een zeer snelle ademhaling en een verhoging van de hartslag en bloeddruk;
  • Tijdelijke toename van spierkracht en uithoudingsvermogen;
  • Lichte stijging van de lichaamstemperatuur;
  • Droge (neus)slijmvliezen;
  • Cocaïne stimuleert de stoelgang. Het werkt laxerend, en heeft ook een prikkelend effect op de blaas.

  Psychische effecten

  • Het verhoogt een opgewekte, vrolijke of zelfs euforische stemming;
  • Het kan een heldere gedachtengang bevorderen;
  • Het geeft een gevoel van zelfverzekerdheid, de overtuiging dat beter gepresteerd wordt
  • Depressieve gevoelens na gebruik (een zogenoemde crash);
  • Men kan zich agressief gedragen;
  • Leeg, ‘katterig’ gevoel na gebruik (zeker als daarbij alcohol is gedronken).

  Werkingsduur

  De werkingsduur van cocaïne hangt af van de wijze van gebruik:

  • Snuiven: tot ongeveer 30 minuten;
  • Spuiten: 1 tot 2 minuten;
  • Roken: enkele minuten

  Omdat cocaïne maar zo kort werkt is, wordt er vaak snel achter elkaar gebruikt. Meestal direct nadat de effecten zijn uitgewerkt.

  Lees meer over de risico’s van cocaïnegebruik.