• XTC Behandeling

  Behandeling XTC

  Er bestaat geen specifieke aanpak voor XTC, maar er bestaan wel online behandelvormen voor mensen die willen stoppen of minderen met het gebruik van alcohol of cannabis.

  Via een website is er contact met een persoonlijk begeleider die tips en adviezen geeft en ondersteuning biedt. Een voorbeeld is:Drugsondercontrole.nl.

  Adressen instellingen voor verslavingzorg

  Instellingen voor de verslavingszorg en GGD-en kunnen hulp bieden bij verslavingsproblemen. Deze instellingen zijn te vinden in elke grote en middelgrote stad. Voor meer informatie over deze instellingen kunt u ook de Drugs Infolijn bellen. (0900-1995, 10 cpm + de eventuele kosten van het gebruik van een mobiele telefoon).

 • XTC Beleid

  Beleid XTC

  Ondanks het verbod op bezit, handel en productie van XTC, wordt XTC veel gebruikt. Wat is het beleid in Nederland?

  De overheid voert een pragmatisch beleid dat niet alleen gericht is op handhaving van het verbod, maar ook op beperking van de risico’s van gebruik. De overheid stimuleert het geven van voorlichting en het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de risico’s van XTC.

  Testen

  De overheid maakt ook het testen van XTC mogelijk. Dit gebeurt niet meer op feesten zelf, maar in kantoren van verslavingszorginstellingen. Gebruikers kunnen daar hun pil laten testen. Bij het geven van de uitslag wordt ook informatie over de te verwachten risico’s en effecten van XTC gegeven.

  Maatregelen

  De overheid heeft ook een rol bij het afgeven van vergunningen voor grootschalige evenementen. In deze vergunning zijn vaak maatregelen opgenomen om risico’s van drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden van maatregelen zijn: goede eerste hulppost, klimaatbeheersing, leeftijdscontroles.

 • XTC Wetgeving

  XTC en de wet

  XTC staat op lijst I van de Opiumwet en wordt beschouwd als een harddrug. Bezit, productie en handel zijn dus strafbaar.

  Het bezit van een kleine hoeveelheid XTC wordt in de praktijk niet met voorrang opgespoord en vervolgd. De politie treedt bij een gebruikershoeveelheid XTC meestal niet op. Wel kan de politie de XTC in beslag nemen.

  Het gebruik van drugs is in Nederland niet verboden. Wel kunnen gemeenten kunnen beslissen dat drugsgebruik in sommige gebieden wel strafbaar is, bijvoorbeeld om overlast te voorkomen. Dit wetsmiddel, vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt nog wel eens gebruikt om een blowverbod in te stellen. Bezoekers van dancefeesten lopen altijd kans om gecontroleerd te worden op bijvoorbeeld bezit van XTC. Een gebruikershoeveelheid (1 pil) wordt in beslag genomen.

 • XTC Aantoonbaarheid

  Aantoonbaarheid XTC

  XTC is tot 3 dagen na gebruik aantoonbaar in de urine.

  De aantoonbaarheid van een middel in bijvoorbeeld bloed of urine hangt af van een aantal factoren, waaronder de duur, frequentie en gebruikte hoeveelheid van het middel, het  metabolisme van de persoon in kwestie (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name de lever). Hoe vaker, meer en hoe langer men gebruikt, des te langer is een middel aantoonbaar. Drugs zijn langer aantoonbaar in urine dan in bloed.

 • XTC Prijsindicatie

  Prijs XTC

  De landelijke Trendwatch-monitor, de Antenne-monitor en het DIMS-project geven een indicatie van de prijs die een consument betaalt voor een ecstasypil.

  • Op de Amsterdamse drugsmarkt was in 2012 de prijs per ecstasypil tussen de €5-10 het meest gangbaar, zo blijkt uitAntenne 2012. Bij een thuisdealer moest tussen de €3-5 betaald worden voor een pil, in clubs en op feesten werd er tussen de €5-15 euro betaald.
  • In 2012 is de prijs per pil nauwelijks gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, zelfs niet bij hoger gedoseerde pillen, volgens de gegevens van Antenne 2012.
  • Dit verband is evenmin gevonden bij de bij het DIMS in 2012 ingeleverde samples: ecstasypillen met een hogere dosering zijn niet duurder dan die met een lagere dosering.
  • Consumenten die ecstasypillen bij het DIMS lieten testen betaalden in 2012 gemiddeld 3,5 euro voor een pil, vrijwel evenveel als in 2011.
 • XTC Combinatiegebruik

  XTC met andere middelen

  Het gecombineerd gebruiken van XTC met andere middelen kan de risico’s vergroten of andere, onvoorspelbare risico’s met zich mee brengen.Daarom wordt combigebruik afgeraden

  XTC samen met alcohol

  Enkele onderzoeken laten zien dat mensen die bier drinken bij XTC minder kans op hersenschade hebben. Waarschijnlijk komt dit niet door de alcohol, maar door de afkoeling die bier veroorzaakt. De kans op hersenschade wordt namelijk groter bij verhitting van het lichaam en regelmatig drinken (1 a 2 glazen per uur) kan dit voorkomen. Daarom is bier drinken bij XTC-gebruik beter dan niets drinken. Maar het drinken van water, fris of isotone drankjes is weer beter dan bier. We weten namelijk niet of alcohol in combinatie met XTC nog andere risico’s heeft.

  XTC samen met cocaïne/speed

  Cocaïne en speed zijn beide stimulerende middelen. Samen met XTC overbelast dit het hart. De kans op lichamelijke uitputting is extra groot. De kater kan hevig zijn en de dagen erna kan de gebruiker zich leeg en uitgeblust voelen. Verder vergroot het de kans op hersenschade, uitdroging en oververhitting. Bij gecombineerd gebruik van XTC met speed/cocaïne wordt het bewustzijnsveranderende effect van XTC minder.

  XTC samen met hasj/wiet

  Bij het combineren van hasj en wiet met XTC rapporteren gebruikers verschillende ervaringen: hasj en wiet hebben geen effect, het versterkt of verlengt het effect van XTC of vlakt het juist af.

  Meer informatie over verschillende combinaties van alcohol en drugs en de risico’s hiervan zijn te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

 • XTC Zwangerschap

  XTC en zwangerschap

  XTC-gebruik tijdens de zwangerschap brengt een aantal risico’s met zich mee.

  XTC onderdrukt gevoelens van vermoeidheid en honger. Hierdoor kan het normale dag-/nachtritme verstoord worden en wordt er meer energie verbruikt. Veelvuldig gebruik van XTC kan leiden tot vermoeidheid en gewichtsverlies bij de moeder. Hierdoor krijgt de baby mogelijk te weinig voedingsstoffen binnen om zich goed te kunnen ontwikkelen.

  Uit het beperkt beschikbare onderzoek naar XTC-gebruik tijdens de zwangerschap komen de volgende risico’s naar voren:

  Aangeboren afwijkingen

  • Afwijkingen aan het hart. Bijvoorbeeld het niet goed sluiten van de wand tussen de 2 hartkamers.
  • Afwijkingen aan de ledematen. Dit uit zich bijvoorbeeld in klompvoeten, vergroeide tenen of vingers, het ontbreken van armen of benen.

  Deze ernstige afwijkingen ontstaan door gebruik van XTC tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.

  Leer/geheugenproblemen

  Er lijkt een verband te bestaan tussen XTC-gebruik tijdens de zwangerschap en leer- en geheugenproblemen bij het kind na de geboorte. De directe oorzaak hiervan is echter nog onduidelijk.

  XTC en borstvoeding

  XTC komt door de moedermelk in het lichaam van het pasgeboren kind. XTC-gebruik tijdens borstvoeding wordt afgeraden.

 • XTC Risico’s

  Risico’s XTC

  Het gebruik van alcohol en drugs, en dus ook XTC, is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik).

  Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

  Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

  Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

  Een overzicht van alle risico’s:

  Gebruik van ecstasy is nooit zonder risico. Jaarlijks sterft een onbekend aantal mensen direct ten gevolge van gebruik van ecstasy.

  • Verslaving
   XTC is niet lichamelijk verslavend. Geestelijke afhankelijkheid komt sporadisch voor. Sommige mensen vinden uitgaan zonder XTC niet meer leuk. Bij veelvuldig gebruik treedt tolerantie op voor de effecten van XTC. Het typische XTC ‘love’ gevoel wordt steeds minder.
  • Hersenbeschadiging
   Gebruik van XTC kan leiden tot veranderingen in de hersenen. Geheugen, concentratie en stemming worden mogelijk aangetast. Hoe vaker XTC genomen wordt en hoe hoger de dosis, des te meer kans op schade. XTC verhoogt de lichaamstemperatuur. Als de gebruiker in een warme ruimte is, kan de lichaamstemperatuur teveel stijgen. Hierdoor wordt het risico op hersenschade groter. Na stoppen lijkt herstel op te treden maar het is nog onduidelijk hoe snel dit gaat en of de gebruiker weer helemaal de oude wordt.
  • Angsten, psychoses, depressie, slaapstoornissen 
   XTC kan angstaanvallen en psychoses versterken. Bij langdurig gebruik kunnen zich ook depressies, angsten, paniekreacties en slaapstoornissen voordoen. Bestaande problemen komen dan vaak in verhevigde mate terug.
  • Combinatie met lichamelijke kwalen
   Mensen met astma, een zwak hart, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie moeten zeker geen XTC gebruiken. Door de combinatie van XTC en astmamedicijnen kan de bloeddruk gevaarlijk stijgen.
  • Schade lever en nieren 
   XTC kan schadelijk zijn voor nieren en lever. De nieren en de lever zijn de ‘grote schoonmakers’ van het lichaam’. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij XTC gebruik heeft geleid tot leverontsteking en het acuut falen van de lever. Waarschijnlijk speelde een individuele gevoeligheid hierbij een rol.
  • Overdosering 
   De samenstelling en de dosis van XTC-pillen varieert. Daarom is er altijd een risico van overdosering.
  • Oververhitting
   XTC verhoogt de lichaamstemperatuur. Door de combinatie van XTC-gebruik, hitte, lang dansen en te weinig drinken kan uitdroging en oververhitting ontstaan. Hierdoor kan het gebeuren dat de spieren en sommige organen niet meer (goed) werken, zoals de nieren. Oververhitting kan levensgevaarlijk zijn.
  • Dip
   Sommige gebruikers van XTC blijven ook de volgende dag een licht na-effect voelen. Dit kan een prettig gevoel zijn maar ook leeg en gedeprimeerd. Een depressieve of chagrijnige stemming kan dagen blijven hangen. Dit wordt ook wel de dinsdag-dip genoemd.
  • Gebit
   Door XTC kan de gebruiker gaan knarsetanden en bijt- of kauwbewegingen maken. XTC vermindert de aanmaak van speeksel (de natuurlijke reiniger van het gebit). Dit is schadelijk voor het gebit.
  • Watervergiftiging
   Om uitdroging tegen te gaan, moeten gebruikers van XTC voldoende water drinken. Maar te veel water drinken in korte tijd kan leiden tot watervergiftiging. Het beste is om 1, maximaal 2 glazen water per uur te drinken.
  • Vatbaarheid infecties
   Gebruikers die gedurende langere perioden of regelmatig XTC slikken lijken vatbaarder voor infecties.

  Mensen die toch XTC willen gebruiken kunnen de risico’s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken.  Meer informatie hierover is te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

  Daarnaast kan de inhoud en samenstelling per pil sterk verschillen, en kan dit tot zeer ongewenste effecten leiden. Vorig jaar nog heeft het Trimbos-instituut gewaarschuwd voor met PMMA vervuilde XTC pillen en eveneens voor hooggedoseerde pillen (MDMA). Het slikken van meerdere van deze pillen en/of het combineren met andere drugs kan levensgevaarlijk zijn. PMMA en te hoge doseringen MDMA kunnen leiden tot oververhitting, op hol slaande hartslag of bewusteloosheid. Met mogelijk zelfs de dood tot gevolg.

  Als je toch XTC wil gebruiken is het raadzaam je pil te laten testen. Kijk opwww.drugs-test.nl voor adressen van teslocaties.

 • XTC Effecten

  Effecten XTC

  De effecten van ecstasy hangen o.a. af van de soort pil, de sterkte ervan (dosering) en de ingenomen hoeveelheid.

  Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoongebonden factoren (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis etcetera), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig). De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

  Geestelijke effecten

  • Stimulerend: geeft een wakker en opgewekt gevoel;
  • Bewustzijnsveranderend: muziek en kleuren worden anders waargenomen;
  • Empathisch: meer behoefte aan contact en intimiteit, vandaar de bijnaam ‘love drug’;
  • Als na-effect: een prettige of juist neerslachtige, lusteloze stemming de dag(-en) erna.

  Lichamelijke effecten

  • Verwijde pupillen;
  • Verhoogde hartslag en verhoogde lichaamstemperatuur;
  • Stijf gevoel in de kaken;
  • Verlies van eetlust;
  • Droge mond, droge keel;
  • Soms misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid. Af en toe zijn de bewegingen moeilijk te coördineren. Deze onaangename bijeffecten kunnen tot paniek leiden.

  Werkingsduur

  De werking van XTC begint ongeveer een half uur tot een uur na inname. Deze houdt 4 tot 6 uur aan. Bij jongeren, vrouwen en tengere mensen kunnen de effecten en bijwerkingen sterker zijn.

  Sommige gebruikers blijven ook de volgende dag een licht na-effect voelen. Dit kan een prettig, maar ook een leeg en gedeprimeerd gevoel zijn.